Download  Print this page

Advertisement

Annen informasjon
Forsiktig: Hvis du drar i, dytter på eller klatrer på TV-en, kan den falle. Pass særlig på at ikke barn henger over
eller destabiliserer TV-en. Dette kan gjøre at TV-en tipper over og fører til alvorlige skader eller død. Følg alle
sikkerhetsforanstaltninger i det medfølgende sikkerhetsarket. For ytterligere stabilitet og sikkerhet installerer du
antifallenheten som følger:
¦
Slik hindrer du TV-en i å falle
1. Sett skruene i klemmene og fest dem skikkelig til veggen. Kontroller at
skruene har blitt skikkelig festet i veggen.
Det kan hende du trenger ekstramateriell, som et anker, avhengig
av veggtypen.
Siden de nødvendige skruene, klemmene og strengen ikke følger
med, må du kjøpe disse i tillegg.
2. Fjern skruene fra midten bak på TV-en, fest skruene i klemmene og fest
deretter skruene på TV-en igjen.
Det kan hende at det ikke følger skruer med produktet. Hvis dette
er tilfellet, kjøper du skruene etter følgende spesifikasjoner:
3. Sett sammen klemmene som er festet på TV-en og klemmene som er
festet i veggen, med en sterk streng og knyt deretter strengen stramt.
MERK
x
Installer TV-en nær veggen slik at den ikke faller bakover.
x
Det er trygt å feste strengen slik at klemmene som er festet i
veggen, er i lik høyde som eller lavere enn klemmene som er
festet på TV-en.
x
Fjern strengen før du flytter TV-en.
4. Kontroller at alle tilkoblinger er skikkelig sikret. Kontroller tilkoblinger
periodevis for tegn på slitasje eller feil. Hvis du er i tvil om sikkerheten til
dine tilkoblinger, kontakter du en profesjonell installatør.
34
Norsk
Feste TV-en til veggen
Vegg

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: