Download  Print this page

Advertisement

Avancerade funktioner
Andra restriktioner
OBS!
x
Om det uppstår problem med innehåll för codec så stöds inte codec.
x
Om informationen för en behållare är felaktig och filen har ett fel så kan inte behållaren spelas upp korrekt.
x
Ljud eller video kanske inte fungerar om innehållet har en standardbithastighet/-ruthastighet som ligger över den
kompatibla ruthastigheten/sek som är listad i tabellen ovan.
x
Om det finns fel i indextabellen så stöds inte funktionen för sökning (hopp).
Stöder upp till H.264, nivå 4.1
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och AVCHD stöds inte.
GMC stöds inte.
H.263 stöds inte.
Spela filmen kontinuerligt (återuppta uppspelning)
Om du avslutar uppspelning av video kan den spelas upp senare från den punkt där den stoppades.
1. Välj den filmfil som du vill spela kontinuerligt genom att trycka på
knappen ◄ eller ► och välja den från fillistan.
2. Tryck på knappen � (Spela) / ENTERE.
3. Välj Spela kontinuerligt (återuppta uppspelning) genom att
trycka på den blå knappen. Filmen börjar spelas upp där den
stoppades.
Den blå knappen är tillgänglig när du återupptar
uppspelning.
Om funktionen Hjälp för oavbr. filmsp. är inställd på På
i menyn Inställn. visas ett meddelande när du återupptar
uppspelningnen av en filmfil.
Musik
Spela musik
1. Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja Musik och tryck sedan
på knappen ENTERE i menyn Media Play.
2. Tryck på knappen ◄/►/▲/▼ för att välja önskad fil i fillistan.
3. Tryck på knappen ENTERE eller knappen � (Spela upp).
– Under uppspelning av musik kan du söka med knappen
◄ och ►.
(REW) och µ (FF) fungerar inte under uppspelning.
– �
Visar bara filer med MP3- och PCM-filtillägg. Filer med andra
filtillägg visas inte, även om de är lagrade på samma USB-
enhet.
Om ljudet låter konstigt under uppspelning av MP3-filer ska du
justera Equalizer på menyn Ljud (En övermodulerad MP3-fil
kan orsaka ljudproblem.)
26
Svenska
Videodekoder
Audioavkodare
Stöder upp till WMA 7, 8, 9, STD
WMA 9 PRO stöder inte 2-kanalig multikanal eller förlustlöst ljud.
WMA-samplingsfrekvens på 22050Hz mono stöds inte.
00:04:03 / 00:07:38
Movie 01.avi
Spela kontinuerligt
Återupptar uppspelning från den
senast visade scenen.
Spela kontinuerligt E Paus L Hoppa T Verktyg R Tillbaka
SUM
I Love You
Jhon
1st Album
Pop
2010
4.2MB
01:10 / 04:02
SUM
1/1
Spellista
3/15
I Love you
Jhon
Music 1
No Singer
Music 2
No Singer
Music 3
No Singer
Music 4
No Singer
Music 5
No Singer
E Paus L Hoppa T Verktyg R Tillbaka

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: