Download  Print this page

Advertisement

Grundlæggende funktioner
■ Dolby Digital-komp (Line / RF): Med denne funktion
minimeres signaldispariteten mellem et Dolby Digital-
signal og et stemmesignal (dvs. MPEG Audio, HE-AAC,
ATV Sound).
Vælg Line for at få en dynamisk lyd og RF for at
nedsætte forskellen mellem høje og bløde lyde om
natten.
Line: Indstiller outputniveauet for signaler, der er større
eller mindre end -31 dB (reference) til enten -20 dB eller
-31 dB.
RF: Indstiller outputniveauet for signaler, der er større
eller mindre end -20 dB (reference) til enten -10 dB eller
-20 dB.
Lydnulstilling (OK / Annuller)
Nulstiller alle lydindstillinger til fabriksstandard.
¦
Valg af lydtilstand
Når du vælger Dual f-g, vises den aktuelle
lydtilstand på skærmen.
Lydtype
Mono
A2
Stereo
Stereo
Dual
Mono
NICAM
Stereo
Stereo
Dual
Hvis stereosignalet er svagt, og tv'et skifter tilstand
automatisk, skal du vælge mono.
Kun aktiveret i stereolydsignal.
Kun tilgængelig, hvis Input-kilden er indstillet til Tv.
18
Dansk
Dual f-g
Standard
Mono
Automatisk
ændring
Stereo  Mono
Dual f  Dual g
Dual f
Mono
Automatisk
ændring
Mono  Stereo
Mono  Dual f
Dual f
Dual g 
¦
Indstilling af tid
Tid
■ Ur: Indstilling af uret anvendes til forskellige timer-
funktioner på tv'et.
O
Det aktuelle klokkeslæt vises, hver gang du trykker
på knappen INFO.
Hvis du fjerner netledningen, skal du indstille uret
igen.
Urtilstand (Auto / Manuel):
Afhængigt af tv-stationen og -signalet indstilles
klokkeslættet muligvis ikke automatisk korrekt.
Hvis dette forekommer, skal du indstille
klokkeslættet manuelt.
Antennen skal være tilsluttet for at indstille
klokkeslættet automatisk.
DUAL
Indstil ur: Indstil Dato, Måned, År, Time og Minut
manuelt.
Kun tilgængelig, hvis Urtilstand er indstillet til
Manuel.
Tidszone (afhængigt af landet): Vælg din tidszone.
Når Land er indstillet til Andet, kan du anvende
denne funktion.
Denne funktion er kun tilgængelig, når Urtilstand
er indstillet til Auto.
¦
Indstilling af Sleep-timer
■ Sleep-timer
efter en forudindstillet tidsperiode. (Fra, 30, 60, 90, 120,
150 og 180 minutter).
For at annullere funktionen Sleep-timer skal du
vælgeFra.
¦
Indstilling af tænd / sluk-timer
■ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3: Der kan foretages tre
forskellige Til/Fra timerindstillinger. Du skal indstille uret
først.
Tændtid
Deaktiver
Sluktid
Deaktiver
Lydstyrke
10
Gentag
Én gang
Menuen Indstillinger
t
: Slukker automatisk for tv'et
Timer 1
00
00
Kilde
Antenne
TV
ATV
Søn
Man
Tirs
Ons
L Flyt
U Juster E Enter R Retur
00
00
Kanal
1
Tors
Fre
Sat (Lør)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: