Download  Print this page

Advertisement

Produktens färg och form kan variera beroende på modell.
Högtalare
SOURCEE
MENU
Y
z
Strömindikator
P (Strömknapp)
Mottagare för fjärrkontrollen
Standbyläge
Låt inte TV:n vara i standbyläget under en längre tid (t.ex. när du är på semester). Apparaten drar ström även när
strömknappen är avstängd. Det bästa är att dra ur strömsladden.
Visa kontrollpanelen
Växlar mellan alla tillgängliga ingångskällor. På skärmmenyn används den här knappen
när du använder ENTERE på fjärrkontrollen.
Visar skämmeny, OSD (on screen display) med TV:ns funktioner.
Justerar volymen. I OSD använder du knapparna Y som du använder
knapparna ◄ och ► på fjärrkontrollen.
Byter kanal. I OSD använder du knapparna z som du använder knapparna
▼ och ▲ på fjärrkontrollen.
Blinkar och stängs av när strömmen är på och tänds i standbyläge.
Slår på och stänger av TV:n
Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på TV:n.
Strömindikator
Mottagare för fjärrkontrollen
Svenska
5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: