Download  Print this page

Advertisement

Dialog Clarity (Av / På)
(bare standard lydmodus)
Med denne funksjonen kan du øke intensiteten til en stemme
over bakgrunnsmusikk eller lydeffekter slik at dialogen høres
tydeligere.
Lydspråk
t
(bare digitale kanaler)
Endre standardverdien for lydspråk.
Det tilgjengelige språket kan være forskjellige avhengig
av kringkastingen.
Lydformat
(bare digitale kanaler)
Hvis det sendes lyd til både hovedhøyttaleren og en
lydforsterker, kan det oppstå en ekkoeffekt på grunn av
ulik dekodingshastighet mellom hovedhøyttaleren og
lydforsterkeren. I så fall bruker du TV-høyttalerfunksjonen.
Lydformat kan variere avhengig av kringkastingen.
5.1-kanalers Dolby digital-lyd er bare tilgjengelig når du
kobler til en ekstern høyttaler gjennom en optisk kabel.
Lydbeskrivelse
(Ikke tilgjengelig i alle regioner)
(bare digitale kanaler)
Denne funksjonen håndterer lydstrømningen for
AD (lydbeskrivelse) som sendes sammen med
hovedlyden fra kringkasteren.
■ Lydbeskrivelse (Av / På): Slå
lydbeskrivelsesfunksjonen på eller av.
■ Volum: Juster volumet på lydbeskrivelsen.
Auto-volum (Av / Normal / Natt)
For å utjevne volumnivået på hver kanal angir du til Normal.
■ Natt: Denne modusen tilbyr en forbedret lydopplevelse
sammenlignet med Normal modus, og lager nesten ikke
støy. Den er nyttig om natten.
Velg høyttaler (Ekstern høyttaler / TV-høyttaler)
Et lydekko kan oppstå på grunn av en forskjell i
dekodingshastighet mellom hovedhøyttaleren og
lydmottakeren. I dette tilfellet angir du TV-en til
Ekstern høyttaler.
Når Velg høyttaler er angitt til Ekstern høyttaler, vil
ikke volumknappene og MUTE-knappen fungere og
lydinnstillingene er begrenset.
Når Velg høyttaler er angitt til Ekstern høyttaler
x
TV-høyttaler: Av, Ekstern høyttaler: På
Når Velg høyttaler er angitt til TV-høyttaler
x
TV-høyttaler: På, Ekstern høyttaler: På
Hvis det ikke er et videosignal, vil begge høyttalerne
være dempet.
Ekstra innstilling
(bare digitale kanaler)
■ DTV-lydnivå (MPEG / HE-AAC): Med denne funksjonen
kan du redusere forskjellen på et stemmesignal (som er
et av signalene som mottas under en digital TV-sending)
til et ønsket nivå.
Avhengig av typen kringkastingssignal kan
MPEG / HE-AAC justeres til mellom -10dB og
0dB.
AD
For å øke eller dempe volumet justerer du mellom
området 0 og -10.
■ SPDIF-utgang: SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)
brukes til å skape digital lyd, mens interferensen som går
til høyttalerne og forskjellige digitale enheter som DVD-
spillere, reduseres.
Lydformat: Under mottak av en digital TV-sending, kan
du velge det digitale lydutgangsformatet (SPDIF) fra
alternativene PCM eller Dolby Digital.
Ved å koble til 5.1-kanalers høyttalere i et Dolby
Digital-oppsett, maksimerer du din interaktive
3D-lydopplevelse.
Lydforsinkelse: Korriger ujevnheter mellom lyd og
video når du ser på TV eller video, og lytter til digitale
lydutganger med en ekstern enhet som en AV-mottaker
(0 ms ~ 250 ms).
17
Norsk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: