Download  Print this page

Advertisement

Bruk denne listen dersom du har
com," og klikker deretter på Kundesupport eller kontakter callsenteret som er listet opp på baksiden av denne veiledningen.
Problemer
Bildekvalitet
TV-bildet ser ikke like bra ut som i butikken.
Forvrengt bilde: feil med store blokker, små
blokker, prikker, synlige piksler
Fargen er feil eller mangler.
Det er dårlig farge eller lysstyrke.
Det er en prikkete linje på kanten av
skjermen.
Bildet er svart/hvitt.
Når du endrer kanaler, fryser bildet eller blir
forvrengt eller forsinket.
Lydkvalitet
Det er ingen lyd eller lyden er for lav på
maksimalt volum.
Bildet er bra, men det er ingen lyd.
Høyttalerne lager for mye støy.
Feilsøking
spørsmål om TV-en. Hvis ingen av disse feilsøkingstipsene hjelper, går du til "www.samsung.
Løsninger og forklaringer
Begynn med å utføre en Bildetest for å kontrollere om TV-en viser testbildet på riktig måte. (gå til
Kundesupport - Egendiagnose - Bildetest) (s. 20)
Hvis testbildet vises korrekt, kan det dårlige bildet skyldes kilden eller signalet.
Hvis du har en analog kabel/digitalboks, oppgraderer du til en digital digitalboks. Bruk HDMI- eller
Komponent-kabler til å levere HD-bildekvalitet (high definition).
Kabel-/satellittabonnement: Prøv HD-stasjoner fra kanaloppsettet.
Antennetilkobling: Prøv HD-stasjoner etter at du har kjørt autoprogram.
Mange HD-kanaler er oppgradert fra SD-innhold (Standard Definition).
Juster videooppløsningen for kabelboksen/digitalboksen til 1080i eller 720p.
Kontroller at du ser på TV-en i den minste anbefalte avstanden basert på størrelsen og definisjonen
for signalet.
Komprimering av videoinnhold kan forårsake bildeforvrengninger, spesielt på hurtig bildevisning, for
eksempel sport og actionfilmer.
Lavt signalnivå eller dårlig kvalitet kan føre til bildeforvrenging. Dette problemet skyldes ikke TV-en.
Hvis du bruker en komponenttilkobling, må du kontrollere at komponentkablene er koblet til riktige
kontakter. Feil eller løse tilkoblinger kan føre til fargeproblemer eller en tom skjerm.
Juster alternativene for Bilde i TV-menyen. (gå til modusen Bilde / Farge / Lysstyrke / Skarphet)
(s. 14)
Juster alternativet Energisparing i TV-menyen. (gå til
(s. 14)
Prøv å stille tilbake bildet for å vise standard bildeinnstillinger. (gå til
Dersom bildestørrelsen er satt til Skjermtilpasning, kan du endre den til 16:9 (s. 15).
Endre oppløsningen for kabel-/digitalboks.
Hvis du bruker en AV-komposittinngang, kobler du videokabelen (gul) til den grønne kontakten til
komponentinngang 1 på TV-en.
Hvis du er tilkoblet via en kabelboks, kan du prøve å tilbakestille den. Koble til strømledningen igjen og
vent til kabelboksen starter på nytt. Det kan ta opp til 20 minutter.
Still kabelboksens utgangsoppløsning til 1080i eller 720p.
Først bør du utføre Lydtest for å kontrollere at TV-ens lyd fungerer korrekt.
(gå til
MENU
- Kundesupport - Egendiagnose - Lydtest) (s. 20)
Hvis lyden er OK, skyldes kanskje lydproblemet kilden eller signalet.
Kontroller volumet til den eksterne enheten som er koblet til TV-en.
Still inn alternativet Velg høyttaler til TV-høyttaler i lydmenyen (s. 17).
Hvis du bruker en ekstern enhet, må du kontrollere at lydkablene er koblet til riktig
lydinngangskontakter på TV-en.
Hvis du bruker en ekstern enhet, kontrollerer du enhetens lydutgangsalternativ (det kan f.eks. hende
at du må endre kabelboksens lydalternativ til HDMI når du har en HDMI koblet til TV-en).
Hvis du bruker en DVI-til-HDMI-kabel, må du bruke en separat lydkabel.
Hvis TV-en har en hodetelefonkontakt, må du kontrollere at ingenting er koblet til den.
Kontroller kabeltilkoblingene. Sørg for at det ikke er koblet til en videokabel i en lydinngang.
For antenne- eller kabeltilkoblinger kontrollerer du signalstyrken. Et lavt signalnivå kan forårsake
lydforvrengninger.
MENU
- Bilde - Økoløsning - Energisparing)
MENU
- Tilbakestill bilde) (s. 16)
Norsk
MENU
-
35

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: