Download  Print this page

Advertisement

Lisäominaisuudet
x
Jos ylivirtavaroitus näytetään USB-laitetta kytkettäessä, laitetta ei välttämättä tunnisteta tai se ei toimi oikein.
x
Jos televisiota ei ole käytetty kohdassa Autom. suojausaika määriteltynä aikana, näytönsäästäjä käynnistyy.
x
Joidenkin ulkoisten kiintolevyasemien virransäästötila saattaa käynnistyä automaattisesti, kun ne kytketään
televisioon.
x
Jos käytät USB-jatkojohtoa, USB-laitetta ei välttämättä tunnisteta tai laitteella olevia tiedostoja ei voida lukea.
x
Jos televisioon kytkettyä USB-laitetta ei tunnisteta tai laitteen tiedostoluettelossa olevat tiedostot ovat vahingoittuneet
tai jotakin luettelon tiedostoista ei voida toistaa, kytke USB-laite tietokoneeseen, alusta se ja tarkista yhteyden
toiminta.
x
Jos jokin tietokoneelta poistettu tiedosto näkyy yhä Media Play -toimintoa käytettäessä, poista tiedosto pysyvästi
käyttämällä tietokoneen "Tyhjennä roskakori" -toimintoa.
¦
Näyttö
Siirry haluamaasi tiedostoon käyttämällä ylös-/alas-/oikealle-/vasemmalle-painikkeita ja paina sen jälkeen ENTERE- tai
� (Toista) -painiketta. Tiedosto toistetaan.
Tukee Media Play -pääsivun toimintoja Näytä laitteet ja Koti.
Tiedot:
Voit tarkistaa valitun tiedoston
nimen sekä tiedostojen ja
sivujen määrän.
Lajitteluluettelo: Näyttää
käytössä olevan
lajittelujärjestyksen.
Lajittelujärjestys riippuu
sisällöstä.
24
Suomi
Videot
/Movie 01.avi
Movie 01.avi
Jan.10.2010
Movie 03.avi
Jan.10.2010
Movie 05.avi
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Jan.10.2010
Movie 09.avi
Jan.10.2010
SUM
Vaihda laite
Toimintopainikkeet
Punainen (Vaihda laite): Valitsee kytketyn laitteen.
B
Vihreä (Valinta): Asettaa tiedostojen suosituimmuusjärjestyksen. (Ei tueta perusnäkymässä.)
Keltainen (Valitse): Valitsee useita tiedostoja tiedostoluettelosta. Valitut tiedostot merkitään symbolilla.
Sininen (Lajittelu): Valitsee lajitteluluettelon.
T Työkalut: Näyttää asetusvalikon.
Tiedostoluettelossa voi siirtyä seuraavalle tai edelliselle sivulle painamalla � (REW)- tai
µ (FF) -painiketta.
Sivu
1/1
Movie 02.avi
Jan.10.2010
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 08.avi
Jan.10.2010
Movie 10.avi
Jan.10.2010
Valitse
Lajittelu T Työkalut
Tiedostoluettelo:
Voit tarkastella luokittain
järjestettyjä tiedostoja ja
ryhmiä.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: