Download  Print this page

Advertisement

Andre informationer
Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Modtageforholdene skal være stabile,
hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.
Du kan ændre tekst-tv-sider ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.
1 / (Tekst-tv til/bland): Aktiver
tekst-tv-tilstanden, efter at du har
valgt kanalen med tekst-tv. Tryk
to gange for at overlappe tekst-
tv-tilstanden med det aktuelle
tv-billede.
2 8 (Gem): Gem tekst-tv siderne.
3 6 (Indeks): Viser indekssiden
(indhold) når som helst, når du ser
tekst-tv.
4 4 (Størrelse): Viser bogstaver
i dobbelt størrelse af skærmens
øverste halvdel. Tryk på den igen
for at vise skærmens nederste
halvdel. Tryk på den en gang mere
for at vise den normale skærm.
5 9 (Hold): Anvendes til at "holde"
visningen af en given side, hvis
den valgte side er kædet med
flere sekundære sider, der vises
automatisk. Tryk på den igen for at
fortsætte.
6 Farveknapper (rød / grøn / gul
/ blå): Hvis en sendestation
anvender FASTEXT-systemet,
er de forskellige emner på siden
farvekodede og kan vælges
ved at trykke på den tilsvarende
farveknap på fjernbetjeningen.
Tryk på den ønskede knap. Siden
vises med anden farvekodet
information, som kan vælges
på samme måde. For at få vist
den foregående eller næste side
skal du trykke på den tilsvarende
farveknap.
7 0 (Tilstand): Vælger tekst-tv-
tilstand (LIST/FLOF).
Hvis du trykker på denne
knap i tilstanden LIST, skifter
tilstanden til List-lagringstilstand.
I listelagringstilstand kan du lagre
tekst-tv-siden med knappen 8
(Gem).
32
Dansk
Tekst-tv-funktion for analog kanal
TTX/MIX
1
CH LIST
2
3
4
5
6
A
B
C
SOURCE
2 (Side op): Viser den næse
7
3 (Side ned): Viser den forrige
(f.eks. svar på quizspørgsmål).
Tryk på den igen for at vise den
7 (Annuller): Viser den aktuelle
8
udsendelse, mens du søger efter
9
Typisk tekst-tv-side
0
!
Område Indhold
@
D
1 (Underside): Viser den
tilgængelige underside.
tekst-tv-side.
tekst-tv-side.
5 (Afslør): Viser skjult tekst
normale skærm.
en side
A
Valgt sidenummer.
B
Tv-stationens navn.
C
Aktuelt sidenummer
eller søgestatus.
D
Dato og klokkeslæt.
E
Tekst.
F
Statusinformationer.
FASTEXT-information.
8
9
0
!
@

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: