Download  Print this page

Advertisement

Grundfunktioner
■ Dolby Digital-komp (Line / RF): Den här funktionen
minimerar signalskillnader mellan en dolby digital-signal
och en röstsignal (t.ex. MPEG-ljud, HE-AAC, ATV-ljud).
Välj Line för att få ett dynamiskt ljud och RF för
att minska skillnaden mellan högt och lågt ljud
nattetid.
Line: Ställ in utnivå för signaler som är högre eller mindre
än -31dB (referens) antingen till -20dB eller -31dB.
RF: Ställ in utnivå för signaler som är högre eller mindre
än -20dB (referens) antingen till -10dB eller -20dB.
Ljudåterställning (OK / Avbryt)
Återställ alla ljudinställningar till fabriksstandard.
¦
Välja ljudläge
När du ställer in Dual f-g visas det aktuella
ljudläget på skärmen.
Ljudtyp
Mono
A2
Stereo
Stereo
Dual
Mono
NICAM
Stereo
Stereo
Dual
Om stereosignalen är svag och automatisk växling
förekommer, byter du till mono.
Endast aktiverad i stereoljudsignal.
Endast tillgänglig när källan för Ingångar är inställt på
TV.
18
Svenska
Dual f-g
Standard
Mono
Automatisk
ändring
Stereo  Mono
Dual f  Dual g
Dual f
Mono
Automatisk
ändring
Mono  Stereo
Mono  Dual f
Dual f
 Dual g 
¦
Ställa klockan
Tid
■ Klocka: Att ställa klockan är nödvändigt för att kunna
använda olika timerfunktioner på TV:n.
O
Den aktuella tiden visas varje gång du trycker på
knappen INFO.
Om du drar ur strömsladden måste du ställa
klockan igen.
Klockläge (Auto / Manuellt)
Beroende på sändningsstation och -signal kanske
den automatiska tiden inte ställs som den ska. I så
fall ska du ställa tiden manuellt.
DUAL
Antennen måste anslutas för att ställa tiden
automatiskt.
Ställ klockan: Ange Dag, Månad, År, Timme och
Minut manuellt.
Endast tillgängligt när Klockläge är inställt på
Manuellt.
Tidszon (beroende på land): Välj din tidszon.
När Land är inställt som Övrigt, kan du använda
den här funktionen.
Den här funktionen är bara tillgänglig när
Klockläge är inställt som Auto.
¦
Använda Sovtimer
■ Sovtimer
en förinställd tidsperiod. (Av, 30, 60, 90, 120, 150 och
180 minuter).
För att avbryta Sovtimer väljer du Av.
¦
Ställa in timern som På/Av
■ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3: Tre olika timerinställningar
kan göras för på/av. Ställ in klockan först!
Påslagningstid
Inaktivera
Avstängningstid
Inaktivera
Volym
10
Upprepa
En gång
Inställningsmeny
t
: Stänger automatiskt av TV:n efter
Timer 1
00
00
Källa
Antenn
TV
ATV
Sön
Mån
Tis
Ons
L Flytta
U Justerar E Enter R Tillbaka
00
00
Kanal
1
Tor
Fre
Lör

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: