Download  Print this page

Advertisement

Når du første gang tænder for dit tv, aktiveres de grundlæggende indstillinger automatisk.
Forudindstilling: Tilslutning af strømkabel og antenne.
Strømtilslutning
Når du tænder for tv'et første gang, viser en række instruktioner på skærmen, som hjælper dig med at konfigurere de grundlæggende
indstillinger. Tryk på knappen POWERP. Plug & Play-funktionen er kun tilgængelig, når Input er indstillet på TV.
Tryk på den røde knap for at vende tilbage til forrige trin.
1
Valg af et sprog
2
Valg af tilstanden
Butiksdemo eller
Hjemmebrug
3
Valg af et land
4
Valg af en antenne
5
Valg af en kanal.
6
Indstilling af Urtilstand
7
Tidszone
8
Visning af
HD-tilslutningsvejledning.
9
Få glæde af dit tv.
Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...
Vælg Indstillinger - Plug & Play (første opsætning). Indtast din fircifrede PIN-kode. Standard-PIN-koden er "0-0-0-0". Hvis du
vil ændre PIN-koden, skal du anvende funktionen Skift PIN.
Tilslutning til en antenne
Plug & Play-funktionen (første opsætning)
Tryk på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTERE.
Vælg det ønskede sprog til skærmmenuen (OSD = On Screen Display).
Tryk på knappen ◄ eller ►, og tryk derefter på knappen ENTERE.
y Vælg tilstanden Hjemmebrug. Butiksdemo er til brug i butikker.
y Sæt enhedens indstillinger tilbage fra Butiksdemo til Hjemmebrug
(standard): Tryk på lydstyrkeknappen på tv'et. Når skærmmenuens
lydstyrke vises, skal du trykke på og holde knappen
5 sek.
Tryk på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTERE.
Vælg det relevante land. Hvis det ønskede land ikke findes på menuen, vælg Andet.
Tryk på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTERE.
Vælg Luft eller Kabel.
Tryk på knappen ▲ eller ▼, og tryk derefter på knappen ENTERE.
Vælg den kanalkilde, der skal gemmes. Når du indstiller antennekilden til Kabel, vises et trin,
hvor du kan tildele talværdier (kanalfrekvenser) til kanalerne. For flere informationer skal du
se Kanal → Auto-lagring (s. 12).
Tryk når som helst på knappen ENTERE for at afbryde lagringsprocessen.
Indstiller Urtilstand automatisk eller manuelt.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Auto, og tryk derefter på knappen ENTERE.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge din tidszone, og tryk derefter på knappen
ENTERE. (afhængigt af land)
Tilslutningsmetoden for den bedste HD-skærmkvalitet vises.
Tryk på knappen ENTERE.
VHF/UHF-antenne
Kabel
eller
ANT OUT
POWER
P
inde i
MENU
Dansk
7

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: