Download  Print this page

Advertisement

Använda INFO-knappen (Nu och nästa guide)
Skärmen identifierar aktuell kanal och status för
vissa inställningar av ljud och bild. Nu och nästa
guiden visar daglig information om TV-program
för varje kanal ordnat efter sändningstid.
y Bläddra med ◄, ► för att visa information
om ett önskat program medan du tittar på
aktuell kanal.
y Bläddra med ▲, ▼ för att visa information om andra
kanaler. Om du vill gå till den kanal som är vald ska du
trycka på knappen ENTERE.
DTV Air
Life On Venus Avenue
15
Unclassified
No Detaild Information
Planera tittandet
Guide
EPG-information (elektronisk programguide)
ställs till förfogande av den som sänder
kanalen. Med hjälp av programscheman från
den som sänder kanalen kan du i förväg
ställa in vilka program du vill titta på så ändras
kanalen automatiskt till vald programkanal vid
angiven tidpunkt. Programposter kan vara
tomma eller inaktuella beroende på en kanalstatus.
Använda kanalvy
Guide
DTV Air 800 five
Home and Away
18:00 - 18:30
Drama
Dani is devastated when scott makes clear his views on marriage...
800 five
Kanalvisning - TV
Idag
18:00 - 19:00
27
Discovery
American Chopper
28
DiscoveryH&L
Programmes resume at 06:00
800
five
Home and...
24
price-drop.tv
No Information
16
QVC
QVC Selection
6
R4DTT
No Information
Visn.läge
+24 timmar
1
2
18:11 Tor 6 Jan
18:00 ~ 6:00
E
Titta
Information
GUIDE
2:10 tis 1 jun
19:00 - 20:00
Tine Team
)Family Affairs
Fiv...
)Dark Angel
K-läge
Information k Sida E Titta
3
4
5
6
Använda schemavy
Guide
DTV Air 800 five
Family Affairs
18:00 - 18:30
Drama
Tanya confesses all to a stunned Babs. Conrad is anxious to hear...
800 five
Schemavy
18:30
Idag
)Family Affairs
19:15
Idag
)Dark Angel
Röd (Visn.läge): Visar en lista över program som körs
1
nu eller är kommande.
Gul (+24 timmar): Visar en lista med program som
2
kommer att sändas efter 24 timmar.
Blå (K-läge): Välj den typ av kanaler du vill visa i
3
fönstret Kanalvisning (Alla, TV, Radio, Data/annat,
Min kanal1~4)
4 Information: Visar detaljerad information om valt
program.
5 k (Sida): Gå till nästa eller föregående sida.
6 ENTERE-knapp
– När du väljer aktuellt program kan du titta på valt
program.
– När du väljer ett program som ska sändas senare
kan du reservera det valda programmet. För att
avbryta schemat trycker du en gång till på knappen
ENTERE och väljer Avbryt scheman.
¦
Visa kanaler
Kanalhantering
Ta bort eller ställ in favoritkanaler och använd programguiden
för digitala sändningar. Välj en kanal i skärmvisningen
Kanaler, Mina kanaler eller Schemalagd.
Alla
TV
Radio
Data/Övrigt
Analog
Antenn
Antenn
Zoom
B
2:10 tis 1 jun
800
five
800
five
Visn.läge
Information E Avbryt
1
4
6
c 1
1futech
2
* 24ore.tv
15
abc1
r
3
BBC World
23
bid-up.tv
33
Boonerang
32
Cartoon Nwk
5
Class News
4
\ Coming Soon
27
Discovery
Välj
Sortera k Sida T Verktyg
11
Svenska

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: