Download  Print this page

Advertisement

Avanserte funksjoner
Alternativmeny for video- / musikk- / bildeavspilling
Under avspilling av en fil, trykker du på TOOLS-knappen.
Kategori
Du kan flytte den andre filen direkte.
Tittel
Gjenta modus
Du kan spille filmfiler og musikkfiler gjentatte ganger.
Bildestørrelse
Du kan justere bildestørrelsen etter preferanse.
Bildeinnstilling
Du kan justere bildeinnstillingen. (s. 14, 15, 16)
Lydinnstilling
Du kan justere lydinnstillingen. (s. 16, 17, 18)
Undertekstinnstilling
Du kan spille videofilen med undertekst. Denne funksjonen fungerer bare hvis
undertekstene har samme filnavn som videofilen.
Stopp bildefremvisning
Du kan starte eller stoppe en lysbildefremvisning.
/ Start bildefremvisning
Hastighet for
Du kan velge hastigheten på lysbildefremvisningen mens den vises.
lysbildefremvisning
Bakgrunnsmusikk
Du kan angi og velge bakgrunnsmusikk når du ser på en lysbildefremvisning.
Zoom
Du kan zoome inn på bilder i fullskjermmodus.
Du kan rotere bilder i fullskjermmodus.
Roter
Informasjon
Du kan se detaljert informasjon om filen som spilles av.
Innst.
Bruke Oppsett-menyen
■ Påmin. om kont. filmavsp. (fortsett avspilling) (På / Av): Velg for å vise hjelpemeldingen for kontinuerlig filmavspilling.
■ Hent registreringskoden for DivX® VOD: Viser registreringskoden som er godkjent for TV-en. Hvis du kobler til DivX-
nettsiden og registrerer registreringskoden med en personlig konto, kan du laste ned VOD-registreringsfilen. Hvis du spiller
VOD-registreringen med mediespilling, fullføres registreringen.
Du finner mer informasjon om DivX® VOD på www.DivX.com.
■ Hent deaktiveringskoden for DivX® VOD: Når DivX® VOD ikke registreres, vises koden for registreringsdeaktivering.
Hvis du utfører denne funksjonen når DivX® VOD er registrert, deaktiveres gjeldende DivX® VOD-registrering.
■ Informasjon: Velg når du vil vise informasjon om den tilkoblede enheten.
28
Norsk
Funksjoner
Videoer
Musikk
Bilder
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: