Download  Print this page

Advertisement

Montering af Blanking-beslaget
Ved installation af tv'et på en væg, skal du montere Blanking-beslaget som vist.
Montering af vægbeslaget
Med et vægbeslag (sælges separat) kan du montere dit tv på væggen.
For detaljerede informationer om installation af vægbeslaget skal du se de instruktioner, der leveres med vægbeslaget. Kontakt
en tekniker for hjælp til installation af vægbeslaget.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller personskade, hvis du vælger at installere tv'et selv.
Specifikationer for vægbeslag (VESA)
Vægbeslaget medfølger ikke, men sælges separat.
Monter vægbeslaget på en fast væg, som er vinkelret med gulvet. Ved fastgøring på andre byggematerialer skal du kontakte
din nærmeste forhandler. Hvis det monteres i et loft eller på en skrå væg, kan det falde ned og medfører personskade.
BEMÆRK
x
Standarddimensioner til vægbeslag ses i tabellen nedenfor.
x
Når du køber vores vægmonteringsbeslag, medfølger en detaljeret installationsvejledning og alle nødvendige dele til
samlingen.
x
Du må ikke anvende skruer, som ikke opfylder VESA-standardens skruespecifikationer.
x
Brug ikke skruer, der er længere end standarddimensionerne eller ikke svarer til VESA-standardskruespecifikationer.
Skruer, der er for lange, kan medføre skade ide i tv-apparatet.
x
For vægbeslag, som ikke opfylder VESA-standardens skruespecifikationer, kan længden af skruerne variere,
afhængigt af specifikationerne for vægbeslaget.
x
Skruerne må ikke skrues for stramt, da det kan forårsage en beskadigelse af produktet. Produktet kan også falde
ned og medføre personskade. Samsung er ikke ansvarlig for uheld af denne type.
x
Samsung er ikke ansvarlig for beskadigelse af produkter eller personskade, hvis der anvendes andre vægbeslag end
VESA eller ikke-specificerede vægbeslag, eller forbrugeren ikke følger installationsvejledningen for produktet.
x
Monter ikke tv'et med en hældning større end 15 grader.
Produktfamilie
tommer
42~50
58~63
Plasma-tv
70~79
80~
Klargør hullet omkring, inden installation af vægbeslaget på væggen.
Monter ikke dit vægmonteringssæt, mens dit tv er tændt. Det kan medføre personskade pga. elektrisk
stød.
Installation af vægbeslag
VESA-spec. (A * B)
Standardskrue
400 X 400
600 X 400
M8
800 X 400
1400 X 800
Blanking-beslag
Mængde
4
33
Dansk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: