Download  Print this page

Advertisement

Käynnistysaika / Sammutusaika: Aseta tunnit ja
minuutit ja ota toiminto käyttöön tai pois käytöstä.
(Ota ajastin käyttöön tekemilläsi asetuksilla valitsemalla
Aktivoi.)
Äänenv.: Aseta haluttu äänenvoimakkuuden taso.
Lähde: Valitse TV tai USB, jos haluat toistaa television
tai USB-laitteen sisällön, kun televisio kytkeytyy
automaattisesti päälle. (Voit valita kohdan USB
ainoastaan silloin, kun televisioon on kytketty USB-laite.)
Antenni (kunLähde on tilassa TV): Valitse ATV tai DTV.
Kanava (kunLähde on tilassa TV): Valitse haluamasi
kanava.
Sisältö (kunLähde on tilassa TV): Valitse USB-laitteelta
kuvia tai musiikkitiedostoja sisältävä kansio toistettavaksi
silloin, kun televisio kytkeytyy automaattisesti päälle.
HUOMAUTUS
x
Jos USB-laitteella ei ole musiikkitiedostoja
tai niitä sisältävää kansiota ei ole valittu,
ajastintoiminto ei toimi oikein.
x
Jos USB-laitteella on vain yksi kuva, diaesitys
ei toimi.
x
Jos kansion nimi on liian pitkä, kansiota ei voi
valita.
x
Jokaiselle käyttämällesi USB-laitteelle
määritellään oma kansionsa. Jos käytät
useampaa kuin yhtä samantyyppistä USB-
laitetta, varmista, että laitteille määritellyillä
kansioilla on eri nimet.
Toisto: Aseta haluamaksesi valitsemalla Kerran,
Joka p., Ma-Pe, Ma-La, La-Su tai Manuaalinen. Jos
valitset Manuaalinen, voit valita päivän, jona ajastin
otetaan käyttöön.
c-merkki tarkoittaa, että päivä on valittu.
Automaattinen virrankatkaisu (käytettävissä vain, kun
ajastin kytkee television päälle): Ylikuumenemisen
välttämiseksi televisio sammutetaan automaattisesti,
kun sitä ei ole käytetty kolmeen tuntiin.
¦
Ohjelmien lukitseminen
Suojaus
Ruudulle ilmestyy ennen asetusikkunaa PIN-koodin
syöttöikkuna.
Syötä nelinumeroinen PIN-koodi. Oletuskoodi on
"0-0-0-0". Muuta PIN-koodia kohdassa Vaihda PIN.
■ Lapsilukko (Pois / Käytössä): Lukitse kanavia
Kanavien hallinta -valikossa, kun haluat estää joidenkin
ohjelmien luvattoman katselun esim. lapsilta.
Käytettävissä vain, kun Tulo on tilassa TV.
■ Lapsilukitus (Maakohtainen.): Estä ohjelmien luvaton
katselu esim. lapsilta käyttämällä itse määrittelemääsi
nelinumeroista PIN-koodia. Jos valittu kanava on lukittu,
ruudulla näkyy merkki "\".
Salli kaikki: Poista kaikki television luokitukset. (Ei tueta
Ruotsissa.)
Voit estää televisio-ohjelmia valitsemalla jonkin
seuraavista luokituksista kohdassa
Lapsilukitus: Lapset, Nuoriso tai Aikuinen (vain
Ruotsissa).
■ Vaihda PIN: Vaihda television asetusten tekemiseen
vaadittava salainen koodi.
Jos unohdat PIN-koodin, voit palauttaa sen
oletusnumerosarjaksi "0-0-0-0" painamalla
kaukosäätimen painikkeita seuraavassa
järjestyksessä:
POWER
→ 4 →
POWER
(Käytössä).
¦
Muut ominaisuudet
Kieli
■ Valikon kieli: Aseta valikkojen kieli.
■ Teksti-tv:n kieli: Aseta tekstitelevisiolle haluamasi kieli.
Englanti on oletuskieli silloin, kun valittu kieli ei ole
käytettävissä lähetyksessä.
■ Valinta (Ensisijainen äänen kieli /
Toissijainen äänen kieli / Ensisij. tekstityskieli
/ Toissijainen tekstityskieli): Valitse se kieli, jota
käytetään oletuskielenä, kun kanava valitaan.
Tekstitys
Käytä tätä valikkoa Tekstitys-tilan
asettamiseen.
■ Tekstitys (Pois / Käytössä): Ottaa
tekstityksen käyttöön tai pois käytöstä.
■ Tila (Normaali / Kuulovammaiset):
Asettaa tekstitystilan.
■ Tekstityskieli: Asettaa tekstityskielen.
Jos katsomasi ohjelma ei tue Kuulovammaiset-
tilaa, Normaali-tila aktivoituu automaattisesti,
vaikka tilaksi olisikin valittu Kuulovammaiset.
Englanti on oletuskieli silloin, kun valittu kieli ei ole
käytettävissä lähetyksessä.
Yleiset
■ Pelitila (Pois / Käytössä): Yhdistäessäsi pelikonsolin,
kuten PlayStationin™ tai Xboxin™, pelikokemuksestasi
tulee todentuntuisempi, kun valitset pelitilan.
(Pois) →
→ 8 → 2
MUTE
SUBT.
19
Suomi

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: