Download  Print this page

Samsung ps42c450b1w User Manual Page 187

Hide thumbs

Advertisement

Valokuvat
Valokuvien (tai diaesityksen) katsominen
1. Valitse ◄- tai ►-painikkeella Valokuvat-valikko ja paina sen
jälkeen Media Play -valikossa ENTERE -painiketta.
2. Valitse haluamasi tiedosto tiedostoluettelosta
◄/►/▲/▼-painikkeella.
3. Paina ENTERE -painiketta tai � (Toista) -painiketta.
– Diaesitys aloitetaan, jos valokuvaluetteloa näytettäessä
painetaan kaukosäätimen � (Toista) / ENTERE -painiketta.
– Kaikkia tiedostoluettelossa olevia tiedostoja käytetään
diaesityksessä.
– Diaesityksessä tiedostot näytetään järjestyksessä parhaillaan
näkyvästä tiedostosta alkaen.
Diaesityksen aikana voi toistaa automaattisti musiikkitiedostoja, jos Taustamusiikki on asetettu tilaan Käytössä.
Taustamusiikkitilaa ei voi muuttaa ennen kuin taustamusiikki on täysin ladattu.
¦
Useiden tiedostojen toistaminen
Valittujen video-, musiikki- tai kuvatiedostojen toistaminen
1. Valitse haluamasi tiedosto tiedostoluettelosta keltaisella
painikkeella.
2. Voit valita useita tiedostoja toistamalla edellä mainitut vaiheet.
HUOMAUTUS
x
c-merkki ilmestyy valittujen tiedostojen vasemmalle
puolelle.
x
Voit perua valinnan painamalla keltaista painiketta
uudestaan.
x
Voit poistaa valinnan kaikista valituista tiedostoista
painamalla TOOLS-painiketta ja valitsemalla
Poista valinnat.
3. Valitse TOOLS-painikkeella Toista valittu sisältö.
Video-, musiikki- tai kuvatiedostoryhmän toistaminen
1. Kun tiedostoluettelo on näkyvissä, siirry haluamassasi ryhmässä olevaan tiedostoon.
2. Valitse TOOLS-painikkeella Toista ryhmä.
¦
Media Playn lisätoiminnot
Tiedostoluettelon lajittelu
Lajittele tiedostot painamalla sinistä painiketta tiedostoluettelossa.
Luokka
Koko kansio näytetään. Voit katsella kuvia valitsemalla kansion.
Perusnäkymä
Järjestää ja näyttää tiedostojen nimet symbolin, numeron, aakkosten tai erityistarpeen mukaan.
Nimi
Järjestää tiedostot mieltymystesi mukaan. Voit muuttaa tiedostojen suosituimmuusjärjestystä
Valinta
tiedostoluettelossa painamalla vihreää painiketta.
Järjestää ja näyttää tiedostot viimeisimmän päivämäärän mukaisesti.
Myöh. päiväm.
Järjestää ja näyttää tiedostot aikaisimman päivämäärän mukaisesti.
Aik. päiväm.
Järjestää musiikkitiedostot esittäjän mukaiseen aakkosjärjestykseen.
Esittäjä
Järjestää musiikkitiedostot albumin mukaiseen aakkosjärjestykseen.
Albumi
Järjestää musiikkitiedostot lajin mukaisesti.
Laji
Järjestää musiikkitiedostot tunnelman mukaiseen järjestykseen. Voit muuttaa musiikin
Tunnelma
tunnelmaan liittyvät tiedot.
Järjestää ja näyttää valokuvat kuukausittain. Järjestäminen tapahtuu vain kuukauden perusteella
Kuukausi
(tammikuusta joulukuuhun) vuodesta riippumatta.
Normaali
SUM
Videot
SUM
Toiminnot
Image1024.jpg
1024x768
2010/2/1
E Tauko L Edellinen/Seur T Työkalut R Palaa
2 tied. valittu
/Movie 01.avi
Movie 01.avi
Movie 02.avi
Jan.10.2010
Movie 03.avi
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 05.avi
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Movie 08.avi
Jan.10.2010
Movie 09.avi
Movie 10.avi
Jan.10.2010
Vaihda laite
Valitse
Lajittelu T Työkalut
Videot Musiikki Valokuvat
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Suomi
3/15
Sivu
1/1
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
>
>
>
>
>
>
27

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: