Download  Print this page

Advertisement

Innhold
Grunnleggende funksjoner
Avanserte funksjoner
Annen informasjon
t
Denne funksjonen kan brukes ved å trykke
på TOOLS-knappen på fjernkontrollen.
Komme i gang
4
4
5
6
7
7
Tilkoblinger
8
8
9
10 Endre inndatakilden
10 Slik navigerer du på menyene
10
11 Bruke INFO-knappen (Nå og neste-oversikt)
11 Planlegge seeropplevelsen
12 Kanalmeny
14 Bildemeny
16 Lydmeny
18 Oppsettmeny
20 Støttemeny
22 Koble til en PC
22
23 Media Play
29 Anynet+
32 Tekst-TV-funksjon for analog kanal
32
33 Montere veggfestet
34 Feste TV-en til veggen
35 Feilsøking
38 Spesifikasjoner
39 Sikre installasjonsområdet
40 Indeks
Sjekk symbolet!
Indikerer ekstra informasjon.
Tilbehør
Oversikt over kontrollpanelet
Oversikt over fjernkontrollen
Koble til en antenne
Plug & Play (første oppsett)
Koble til en AV-enhet
Koble til en lydenhet
Merk
åpner den relevante undermenyen innenfor
Ettrykksknapp
Se her for instruksjoner for hvordan du
skjermmenyen.
Norsk
3

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: