Download  Print this page

Advertisement

Grunnleggende funksjoner
■ MPEG-støyfilter (Av / Lav / Medium / Høy / Auto):
Reduserer MPEG-støy for å gi en forbedret bildekvalitet.
■ Svartnivå for HDMI (Normal / Lav): Velger svartnivå på
skjermen for å justere skjermdybden.
Bare tilgjengelig i HDMI-modus (RGB-signaler).
■ Filmmodus (Av / Auto1 / Auto2): Angir TV-en til
automatisk registrering og behandling av filmsignaler fra
alle kilder og justering av bildet for optimal kvalitet.
Tilgjengelig i TV, AV, KOMPONENT(480i/1080i) og
HDMI(480i/1080i).
■ Besk. mot fastbr. bilde: Denne enheten er utstyrt med
teknologi som forhindrer fastbrenning for å redusere
muligheten for at bildet brennes fast i skjermen. Med
tidsinnstillingen kan du programmere tidsintervaller
mellom hver bevegelse av skjermbildet, i minutter.
Punktskift (Av / På): Med denne funksjonen kan du
flytte punktene på skjermen vannrett eller loddrett, for å
redusere faren for bildeinnbrenning.
Optimalt forhold for pikselforskyvning
Horisontal
Vertikal
Tid (minutt)
Verdien for Punktskift kan variere, avhengig av
skjermstørrelse (tommer) og modus.
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i modusen
Skjermtilpasning.
Autobeskyttelsestid (10 min / 20 min / 40 min /
1 time / Av): Hvis skjermen ikke brukes mens det er
et stillbilde på den over en bestemt tid som brukeren
bestemmer, aktiveres skjermspareren for å hindre at det
etterlates ekkobilder på skjermen.
Rulling: Denne funksjonen fjerner restbilder på skjermen
ved å flytte alle punktene på skjermen etter et mønster.
Bruk denne funksjonen hvis det vises restbilder etter
bilder eller symboler på skjermen, spesielt hvis du har
vist et stillbilde på skjermen over lang tid.
Funksjonen for fjerning av restbilde må brukes
i lang tid (ca. 1 time) for å fjerne restbilder fra
skjermen. Hvis restbildet ikke er borte når
funksjonen er utført, utfører du funksjonen en
gang til.
Trykk på en tast på fjernkontrollen for å slå av
funksjonen.
Grå side (Mørk / Lys): Når du ser på TV med
4:3-innstilling blir skjermen beskyttet mot skade ved at
hvitbalansen justeres på høyre og venstre side.
16
Norsk
TV/AV/Komponent/
Element
HDMI
0~4
4
0~4
4
1~4 min
4 min
Tilbakestill bilde (OK / Avbryt)
Tilbakestiller gjeldende bildemodus til standardinnstillinger.
Lydmeny
¦
Endre forhåndsinnstilt lydmodus
Modus
■ Standard: Velger normal lydmodus.
■ Musikk: Fremhever musikken over
stemmer.
■ Film: Gir den beste lydkvaliteten for filmer.
■ Klar tale: Fremhever stemmer over andre
lyder.
■ Forsterk: Øk intensiteten til høyfrekvenslyd for å gi en
bedre lytteropplevelse for hørselssvekkede.
¦
Justere lydinnstillinger
Equalizer
Justerer lydmodusen (bare standard lydmodus).
■ Balanse V/H: Justerer balansen mellom høyre og
venstre høyttaler.
■ 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (justering
av båndbredde): Justerer nivået for spesifikke
båndbreddefrekvenser.
■ Tilb.: Tilbakestiller equalizeren til standardinnstillingene.
¦
Lydsystemer osv.
Virtual Surround (Av / På)
(bare standard lydmodus)
Denne funksjonen tilbyr en virtuell 5.1-kanalers
surroundlydopplevelse gjennom et par høyttalere eller
hodetelefoner med HRTF-teknologi (Head Related Transfer
Function).
S.MODE

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: