Download  Print this page

Advertisement

När TV:n slås på för första gången visas grundinställningar automatiskt.
Förinställning: Ansluta strömsladden och antennen.
"Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad
till kabel-TV nät kan i vissa fall medfőra risk főr brand. Főr att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till kabel-
TV nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV nätet."
Strömingång
När TV:n slås på första gången visas en sekvens med uppmaningar på skärmen som hjälper dig att konfigurera
grundinställningarna. Tryck på knappen POWERP. Plug & Play är endast tillgänglig när källan Ingångar är inställd på TV:n.
Tryck på den röda knappen för att återgå till föregående steg.
1
Välja språk
2
Välja Butiksdemo eller
Hemmabruk
3
Välja land
4
Välja antenn
5
Välja kanal
6
Ställa in Klockläge
7
Tidszon
8
Visa
HD-anslutningsguide.
9
Njut av TV-tittandet!
Om du vill återställa denna funktion ...
Välj Inställning - Plug & Play (initial inställning). Ange din 4-siffriga PIN-kod. Standard-PIN-koden är "0-0-0-0". Om du vill
ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
Ansluta till en antenn
Plug & Play (initial inställning)
Tryck på knappen ▲ eller ▼ och sedan på knappen ENTERE.
Välj önskat skärmspråk (OSD-On Screen Display).
Tryck på knappen ◄ eller ► och sedan på knappen ENTERE.
y Välj läget Hemmabruk. Läget Butiksdemo är avsett för
återförsäljarmiljöer.
y Återställ enhetens inställningar från Butiksdemo till Hemmabruk
(standard): Tryck på volymknappen på TV:n. När skärmmenyn för
volym visas trycker du och håller ned knappen
Tryck på knappen ▲ eller ▼ och sedan på knappen ENTERE.
Välj land. Om önskat land inte finns med i menyn väljer du Övrigt.
Tryck på knappen ▲ eller ▼ och sedan på knappen ENTERE.
Välj Antenn eller Kabel.
Tryck på knappen ▲ eller ▼ och sedan på knappen ENTERE.
Välj kanalkälla för memorering. Om du ställer in antennkällan som Kabel visas ett steg där
du kan tilldela kanalerna numeriska värden (kanalfrekvenser). Mer information finns under
Kanal → Autolagring (s. 12).
Tryck på ENTERE när som helst för att avbryta lagringsprocessen.
Ställ in Klockläge automatiskt eller manuellt.
Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Auto och tryck sedan på knappen ENTERE.
Tryck på knapparna ▲ eller▼ för att välja tidszon och tryck sedan på knappen ENTERE.
(landsberoende)
Anslutningssättet för bästa HD-skärmkvalitet visas.
Tryck på knappen ENTERE.
VHF/UHF-antenn
Kabel
eller
ANT OUT
POWER
P
i 5 sekunder.
MENU
Svenska
7

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: