Download  Print this page

Samsung ps42c450b1w User Manual Page 150

Hide thumbs

Advertisement

Avanserte funksjoner
Anynet+-meny
Anynet+-menyen endrer seg avhengig av type og status for Anynet+-enhetene som er koblet til TV-en.
Anynet+-meny
Vis TV
Enhetsliste
(enhetsnavn) MENU
(enhetsnavn) INFO
Opptak: (*opptaker)
Stopp opptak: (*opptaker)
Mottaker
Hvis mer enn én opptaksenhet er koblet til, vises de som (*opptaker), og hvis bare én opptaksenhet er koblet til, vises den som
(*enhetsnavn).
¦
Stille inn Anynet+
■ Oppsett
Anynet+ (HDMI-CEC) (Av / På): For å bruke Anynet+-funksjonen må Anynet+ (HDMI-CEC) være angitt til På.
Når Anynet+ (HDMI-CEC)-funksjonen er deaktivert, deaktiveres alle funksjoner som er relatert til Anynet+.
Automatisk avslåing (Ja / Nei): Angir at en Anynet+-enhet skal slå seg av automatisk når TV-en slås av.
Den aktive kilden på TV-en må være angitt til TV for å bruke Anynet+-funksjonen.
Selv om en ekstern enhet fremdeles tar opp, kan den slås av.
¦
Veksle mellom Anynet+-enheter
1. Anynet+-enheter som er koblet til TV-en listes opp.
Hvis du ikke finner en enhet du ønsker, trykker du på den røde knappen for å oppdatere listen.
2. Velg en enhet og trykk på ENTERE-knappen. Du kan bytte til den valgte enheten.
Bare når du angir Anynet+ (HDMI-CEC) til På i menyen Applikasjon, vises menyen Enhetsliste.
x
Det kan ta opptil 2 minutter å bytte til den valgte enheten. Du kan ikke avbryte handlingen mens bytting foregår.
x
Hvis du har valgt ekstern inngangsmodus ved å trykke på SOURCE-knappen, kan du ikke bruke Anynet+-
funksjonen. Sørg for å bytte til en Anynet+-enhet ved å bruke Enhetsliste.
¦
Opptak
Du kan gjøre et opptak av et TV-program ved å bruke en Samsung-opptaker.
1. Velg Opptak.
Når det er mer enn to opptaksenheter.
x
Når det er koblet til flere opptaksenheter, listes opptaksenhetene. Velg en opptaksenhet i Enhetsliste.
Når opptaksenheten ikke vises, velger du Enhetsliste og trykker på den røde knappen for å søke etter enheter.
2. Trykk på EXIT-knappen for å avslutte.
Du kan ta opp fra kilder ved å velge Opptak: (enhetsnavn).
Når du trykker på �-knappen (Opptak), tar du opp det du ser på. Hvis du ser på video fra en annen enhet, tas
videoen fra enheten opp.
Før opptak bør du kontrollere at antennekontakten er koblet riktig til opptaksenheten. For å koble en antenne riktig
til en opptaksenhet ser du i opptaksenhetens brukermanual.
30
Norsk
Beskrivelse
Endrer Anynet+-modus til TV-kringkastingsmodus.
Viser enhetslisten for Anynet+.
Viser de tilkoblede enhetsmenyene. Hvis f.eks. en DVD-opptaker er koblet til, vises
diskmenyen til DVD-opptakeren.
Viser avspillingsmenyen til den tilkoblede enheten. Hvis f.eks. en DVD-opptaker er koblet til,
vises avspillingsmenyen til DVD-opptakeren.
Begynner å ta opp øyeblikkelig med opptakeren. (Dette er bare tilgjengelig for enheter som
støtter opptaksfunksjonen.)
Stopper opptak.
Lyd spilles av gjennom mottakeren.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: