Download  Print this page

Advertisement

Grundlæggende funktioner
BEMÆRK
x
Forholdsregler og begrænsninger for spiltilstand
– For at frakoble spillekonsollen og tilslutte en anden
ekstern enhed skal du indstille Spiltilstand til Fra i
indstillingsmenuen.
– Hvis du viser menuen TV i Spiltilstand, ryster
skærmen en anelse.
x
Spiltilstand er tilgængelig, når indgangskilden er
indstillet til TV.
x
Når du har tilsluttet spillekonsollen, skal du indstille
Spiltilstand til Til. Du kan desværre opleve en
forringet billedkvalitet.
x
Hvis Spiltilstand er indstillet til Til:
– Tilstanden Billede er indstillet til Standard, og
tilstanden Lyd er indstillet til Film.
– Equalizer er ikke tilgængelig.
■ Menugennemsigtig. (Lys / Mørk): Indstiller
menugennemsigtigheden.
■ Melodi (Fra / Lav / Medium / Høj): Denne indstilling
vælges, således at en melodi afspilles, når tv'et tændes
eller slukkes.
Fælles interface
■ CI-menu: Med denne kan brugeren vælge fra den
menu, CAM'et leverer. Vælg CI-menuen baseret på
menuen PC Card (Pc-kort).
■ Programinfo: Viser oplysninger om det CAM, der er
indsat i CI-slotten og på et "CI (CI+) CARD", som er
indsat i CAM'et. Du kan installere CAM'et når som helst,
uanset om tv'et er tændt eller slukket.
1. Køb CI CAM-modulet hos din nærmeste forhandler eller
pr. telefon.
2. Sæt et "CI (CI+) CARD" i CAM'et i pilens retning.
3. Indsæt CAM'et sammen med "CI (CI+) CARD" i CI-
slotten i pilens retning, så det justeres parallelt med
slotten.
4. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet kanal.
¦
Billede i billede (PIP)
PIP
t
Du kan se tv-tuneren og en ekstern videokilde samtidigt.
(Picture-in-Picture) virker ikke i samme tilstand.
BEMÆRK
x
For PIP-lyd skal du se instruktionerne for Lydvalg.
x
Hvis du slukker tv'et, mens du ser tv i PIP-tilstand,
forsvinder PIP-vinduet.
20
Dansk
x
Du bemærker muligvis, at billedet i PIP-vinduet bliver
en anelse unaturligt, når du bruger hovedvinduet til
spil eller karaoke.
x
PIP-indstillinger
Hovedbillede
Komponent, HDMI1/DVI,
HDMI2
■ PIP (Fra / Til): Aktiverer eller deaktiverer PIP-funktionen.
■ Kanal: Vælger kanalen til underskærmen.
■ Størrelse (Õ / Ã): Vælger en størrelse til
underbilledet.
■ Position (à / – / — / œ): Vælger en position til
underbilledet.
■ Lydvalg (Hovedskærm / Under): Du kan vælge den
ønskede lyd (Hovedskærm / Under) i PIP-tilstand.
Selvdiagnose
Selvdiagnose kan tage nogle få sekunder. Dette er en
del af tv'ets normale funktion.
■ Billedtest (Ja / Nej): Bruges til at undersøge
billedproblemer.
■ Lydtest (Ja / Nej): Brug den indbyggede melodi for at
kontrollere lydproblemer.
Hvis du ikke hører lyd fra tv'ets højttalere, skal du,
inden du udfører lydtesten, kontrollere, at
Vælg højttaler er indstillet til Tv-højttaler i
menuen Lyd.
Melodien høres under testen, også selvom
Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler,
eller lyden dæmpes ved et tryk på knappen
MUTE.
■ Signalinformation: (kun digitale kanaler) HDTV-kanalens
modtagekvalitet er enten perfekt, eller kanalerne er ikke
tilgængelige. Juster din antenne for at øge signalstyrken.
■ Problemløsning: Se denne beskrivelse, hvis der synes
at være et problem med dit tv.
Hvis ingen af fejlfindingstippene gælder for dit tv,
skal du kontakte Samsungs kundeservicecenter.
PIP
Underbillede
Tv
Menuen Support

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: