Download  Print this page

Advertisement

Avancerede funktioner
Menuen Anynet+
Menuen Anynet+ ændres, afhængigt af typen og statussen på de Anynet+ enheder, der er sluttet til tv'et.
Menuen Anynet+
Se tv
Enhedsliste
(enhedsnavn) MENU
(enhedsnavn) INFO
Optager: (*optager)
Stop optagelse: (*optager)
Modtager
Hvis der er tilsluttet mere end én optageenhed, vises de som (*optager), og hvis der kun er tilsluttet én optageenhed, vises den
som (*enhedsnavn).
¦
Indstilling af Anynet+
■ Indstillinger
Anynet+ (HDMI-CEC) (Fra / Til): For at bruge Anynet+ funktionen skal Anynet+ (HDMI-CEC) være indstillet til Til.
Når funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) er deaktiveret, er alle Anynet+ relaterede muligheder deaktiveret.
Automatisk slukning (Nej / Ja): Indstilling af en Anynet+ enhed, så den slukker automatisk, når der er slukkes for tv'et.
Den aktive kilde på tv'et skal være indstillet til TV for at anvende Anynet+ funktionen.
Selvom en ekstern enhed stadig optager, kan den slukkes.
¦
Skift mellem Anynet+ enheder
1. Anynet+ enheder, der er sluttet til tv'et, vises.
Hvis du ikke kan finde den ønskede enhed, skal du trykke på den røde knap for at opdatere listen.
2. Vælg en enhed, og tryk på knappen ENTERE. Du kan skifte til den valgte enhed.
Kun hvis du indstiller Anynet+ (HDMI-CEC) til Til i menuen Program, vises menuen Enhedsliste.
x
Skift mellem den valgte enhed kan tage op til to minutter. Du kan ikke annullere skift-handlingen.
x
Hvis du har valgt en ekstern indgangstilstand ved at trykke på knappen SOURCE, kan du ikke bruge funktionen
Anynet+. Sørg for at skifte til en Anynet+ enhed ved hjælp af Enhedsliste.
¦
Optager
Du kan optage en tv-udsendelse med en Samsung-optager.
1. Vælg Optager.
Når der er mere end to optageenheder.
x
Hvis der er tilsluttet flere enheder, vises optageenhederne. Vælg en optageenhed på Enhedsliste.
Hvis optageenheden ikke vises, skal du vælge Enhedsliste og trykke på den røde knap for at søge efter enheder.
2. Tryk på knappen
EXIT
Du kan optage kildestrømme ved at vælge Optager: (enhedsnavn).
Hvis du trykker du på knappen � (REC), optages det, du ser. Hvis du ser video fra en anden enhed, optages
videoen fra denne enhed.
Inden optagelse skal du kontrollere, om antennestikket er sluttet korrekt til optageenheden. For at tilslutte en
antenne korrekt til en optageenhed skal du se i optageenhedens brugervejledning.
30
Dansk
Beskrivelse
Ændrer tilstanden Anynet+ til tv-udsendelsestilstand.
Viser Anynet+ enhedslisten.
Viser den tilsluttede enheds menu. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en dvd-optager, vises
dvd-optagerens diskmenu.
Viser den tilsluttede enheds afspilningsmenu. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en dvd-
optager, vises dvd-optagerens afspilningsmenu.
Starter med det samme optagelse med optageren. (Dette er kun tilgængeligt for enheder,
der understøtter optagefunktionen.)
Stopper optagelse.
Lyden udsendes gennem modtageren.
for at afslutte.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: