Download  Print this page

Advertisement

Komme i gang
Vennligst kontroller at følgende deler følger med plasma-TV-en. Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.
Elementenes farge og utforming kan variere, avhengig av modell.
Kabler som ikke er inkludert i pakkeinnholdet, kan kjøpes separat.
y Fjernkontroll og batterier (AAA x 2)
y Brukerhåndbok
y Garantikort / Sikkerhetsveiledning (ikke tilgjengelig alle steder)
y Blankebrakett
Se separat veiledning for installasjon av stativet.
y Stativ (1stk.)
Ferrittkjerne: Ferrittkjernene blir brukt til å skjerme kablene mot interferens. Når du kobler til en kabel, må du åpne
ferrittkjernen og klemme den rundt kabelen nær pluggen, som vist på figuren.
y Avstand mellom ferrittkjernen og en ende av ledningen som er koblet til TV-en
B
A
4
Norsk
y A : under 50 mm
y B : under 20 mm
Tilbehør
y Rengjøringsklut
y Strømledning
y Støttestativ (1stk.)
y Ferrittkjerne (2stk.)
(avhengig av landet)
(M4 X L12)
y Skruer (8stk.)

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: