Download  Print this page

Advertisement

Bilder
Vise et bilde (eller en lysbildefremvisning)
1. Trykk på ◄ eller ► for å velge Bilder, og trykk deretter på
ENTERE-knappen i Media Play-menyen.
2. Trykk på ◄/►/▲/▼ for å velge ønsket fil på fillisten.
3. Trykk på ENTERE-knappen eller �-knappen (Spill av).
– Mens en bildeliste vises trykker du på � (Spill av)
/ ENTERE-knappen på fjernkontrollen for å starte
lysbildefremvisning.
– Alle filer i fillistedelen vises i lysbildefremvisningen.
– Under lysbildefremvisningen vises alle filer i rekkefølge etter
filen som vises nå.
Musikkfiler kan spilles av automatisk under
lysbildefremvisningen hvis Bakgrunnsmusikk er angitt til På.
BGM-modus kan ikke endres før BGM er ferdig lastet.
¦
Spille flere filer
Spille valgte video- / musikk- / bildefiler
1. Trykk på den gule knappen i fillisten for å velge ønsket fil.
2. Gjenta trinnet over for å velge flere filer.
MERK
x
Merket c vises til venstre for de valgte filene.
x
For å avbryte et valg trykker du på den gule knappen
igjen.
x
For å velge bort alle valgte filer trykker du på TOOLS-
knappen og velger Avmerk alle.
3. Trykk på TOOLS-knappen og velg Spill valgt innhold.
Spille video- / musikk- / bildefilgruppen
1. Mens en filliste vises, går du til en fil i den ønskede gruppen.
2. Trykk på TOOLS-knappen og velg Spill valgt innhold.
¦
Ekstra funksjon for mediespilling
Sortere fillisten
Trykk på den blå knappen i fillisten for å sortere filene.
Kategori
Viser hele mappen. Du kan vise bildet ved å velge mappen.
Enkel visning
Sorterer og viser filtittelen sortert etter symbol / nummer / alfabetet.
Tittel
Sorterer og viser filen etter preferanse. Du kan endre filpreferansen i fillistedelen med den grønne
Foretrukket
knappen.
Sorterer og viser filer etter siste dato.
Siste dato
Tidligste dato Sorterer og viser filer etter tidligste dato.
Sorterer musikkfilen etter artist i alfabetisk rekkefølge.
Artist
Sorterer musikkfilen etter album i alfabetisk rekkefølge.
Album
Sorterer musikkfiler etter sjanger.
Sjang.
Sorterer musikkfiler etter stemning. Du kan endre informasjon om musikkstemning.
Stemning
Sorterer og viser bildefiler etter måned. Sorterer bare etter måned (fra januar til desember)
Månedlig
uavhengig av år.
Normal
SUM
Videoer
SUM
Funksjoner
Image1024.jpg
1024x768
2010/2/1
E Pause L Forrige/Neste T Verktøy R Tilbake
2 filer valgt
/Movie 01.avi
Movie 01.avi
Movie 02.avi
Jan.10.2010
Movie 03.avi
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 05.avi
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Movie 08.avi
Jan.10.2010
Movie 09.avi
Movie 10.avi
Jan.10.2010
Velg
Sortering T Verktøy
Bytt enhet
Videoer
Musikk
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Norsk
3/15
Side
1/1
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Bilder
>
>
>
>
>
>
27

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: