Download  Print this page

Advertisement

Lisäominaisuudet
Anynet+-valikko
Anynet+-valikko muuttuu televisioon kytkettyjen Anynet+-laitteiden tyypin ja tilan mukaan.
Anynet+-valikko
Näytä TV
Laitelista
(laitteen_nimi) MENU
(laitteen_nimi) INFO
Tallennus: (*tallennin)
Pys. tallennus: (*tallennin)
Vastaanotin
Jos useampi kuin yksi tallentava laite on kytkettynä, ne näkyvät merkinnällä (*tallennin). Jos vain yksi tallentava laite on
kytkettynä, se näkyy merkinnällä (*laitteen_nimi).
¦
Anynet+-asetukset
■ Asetukset
Anynet+ (HDMI-CEC) (Pois / Käytössä): Anynet+-toiminnon käyttämiseksi Anynet+ (HDMI-CEC) tulee asettaa tilaan
Käytössä.
Jos Anynet+ (HDMI-CEC) -toiminto on poistettu käytöstä, kaikki Anynet+-järjestelmään liittyvät toiminnot ovat
myös poissa käytöstä.
Autom. sammutus (Ei / Kyllä): Anynet+-laitteen asettaminen kytkeytymään automaattisesti pois päältä, kun televisio
sammutetaan
Anynet+-toiminnon käyttämiseksi television aktiiviseksi lähteeksi tulee asettaa televisio.
Vaikka ulkoinen laite olisi vielä tallentamassa, se saattaa kytkeytyä pois päältä.
¦
Vaihtaminen Anynet+-laitteesta toiseen
1. Kuvaruudulla näkyy televisioon kytkettyjen Anynet+-laitteiden luettelo.
Jos haluamaasi laitetta ei ole luettelossa, päivitä luettelo painamalla punaista painiketta.
2. Valitse laite ja paina ENTERE -painiketta. Voit siirtyä käyttämään valitsemaasi laitetta.
Laitelista-valikko ilmestyy näkyviin vain silloin, kun Anynet+ (HDMI-CEC) on asetettu tilaan Käytössä Sovellus-
valikossa.
x
Valittuun laitteeseen siirtyminen saattaa kestää 2 minuuttia. Laitteeseen siirtymistä ei voi perua, kun siirtyminen on
kesken.
x
Anynet+-toiminto ei ole käytettävissä, jos olet valinnut ulkoisen tulotilan painamalla SOURCE-painiketta. Siirry
Anynet+-laitteeseen käyttämällä Laitelista-valikkoa.
¦
Tallennus
Voit tallentaa televisio-ohjelmaa Samsung-tallentimella.
1. Valitse Tallennus.
Jos tallennuslaitteita on enemmän kuin kaksi.
x
Kun kytkettyjä tallennuslaitteita on useita, laitteet luetellaan. Valitse haluamasi laite Laitelista.
Jos tallennuslaitetta ei näytetä, valitse Laitelista ja hae laitteita punaisella painikkeella.
2. Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Voit tallentaa valitsemastasi lähteestä valitsemalla vaihtoehdon Tallennus: (laitteen_nimi).
�-painikkeen (Tallennus) painaminen tallentaa parhaillaan katsottavan ohjelman. Jos katselet videota toiselta
laitteelta, tallennin tallentaa kyseisen videosignaalin.
Tarkista ennen tallentamista, että antenniliitin on kytketty kunnolla tallentimeen. Katso antennijohdon oikea
kytkentätapa tallentimeen tallentimen käyttöohjeesta.
30
Suomi
Kuvaus
Vaihtaa Anynet+-tilasta televisiolähetystilaan.
Näyttää Anynet+-laitelistan.
Näyttää kytketyn laitteen valikot. Jos esimerkiksi DVD-laite on kytkettynä, näkyviin tulee
DVD-laitteen levyvalikko.
Näyttää kytketyn laitteen toistovalikon. Jos esimerkiksi DVD-laite on kytkettynä, näkyviin
tulee DVD-laitteen toistovalikko.
Aloittaa tallennuksen heti tallennuslaitetta käyttäen. (Tämä on käytettävissä vain sellaisissa
laitteissa, joissa on tallennustoiminto.)
Lopettaa tallennuksen.
Ääni toistetaan vastaanottimen kautta.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: