Download  Print this page

Advertisement

Billeder
Visning af et foto (eller diasshow)
1. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Billeder, og tryk derefter
på knappen ENTERE i menuen Media Play.
2. Tryk på knappen ◄/►/▲/▼ for at vælge den ønskede fil på
fillisten
3. Tryk på knappen ENTERE eller � (Afspil).
– Når en fotoliste vises, kan du trykke på knappen � (Afspil) /
ENTERE på fjernbetjeningen for at starte diasshowet.
– Alle filer i fillisteområdet bliver vist i diasshowet.
– Under diasshowet vises filer i rækkefølge fra den fil, der aktuelt
vises.
Musikfiler kan afspilles automatisk under diasshowet, hvis
Baggrundsmusik er indstillet til Til.
BGM-tilstand kan ikke ændres, før BGM er færdig med
indlæsning.
¦
Afspilning af flere filer
Afspilning af de valgte video / musik / fotofiler
1. Tryk på den gule knap på fillisten for at vælge den ønskede fil.
2. Gentag ovenstående handling for at vælge flere filer.
BEMÆRK
x
Symbolet c vises til venstre for de valgte filer.
x
Tryk på den gule knap igen for at annullere et valg.
x
For at fravælge alle filer skal du trykke på knappen
TOOLS
og vælge Fravælg alle.
3. Tryk på knappen TOOLS, og vælg Afspil valgt indhold.
Afspilning af video / musik / fotofilgruppen
1. Mens en filliste vises, kan du flytte en hvilken som helst fil til den
ønskede gruppe.
2. Tryk på knappen TOOLS, og vælg Afspil aktuelle gruppe.
¦
Ekstra Media Play-funktion
Sortering af fillisten
Tryk på den blå knap på fillisten for at sortere filerne.
Kategori
Viser hele mappen. Du kan vise fotoet ved at vælge mappen.
Basis visning
Sorterer og viser filtitlerne i symbol / nummer / alfabetisk / særlig rækkefølge.
Titel
Sorterer og viser filen efter præference. Du kan ændre filpræferencen i fillisteområdet ved hjælp af
Foretrukket
den grønne knap.
Sorterer og viser filer efter den seneste dato.
Seneste dato
Tidligste dato Sorterer og viser filer efter den tidligste dato.
Sorterer musikfiler efter kunstner i alfabetisk rækkefølge.
Kunstner
Sorterer musikfiler efter album i alfabetisk rækkefølge.
Album
Sorterer musikken efter genre.
Genre
Sorterer musikken efter stilen. Du kan ændre informationerne om musikstilen.
Stil
Sorterer og viser fotos efter måned. Sorterer kun efter måned (fra januar til december) uafhængigt
Månedlig
af årstal.
Normal
SUM
Videoer
SUM
Handlinger
Image1024.jpg
1024x768
2010/2/1
E Pause L Tidligere/Næste T Værktøjer R Retur
/Movie 01.avi
2 filer valgt
Movie 01.avi
Movie 02.avi
Jan.10.2010
Movie 03.avi
Movie 04.avi
Jan.10.2010
Movie 05.avi
Movie 06.avi
Jan.10.2010
Movie 07.avi
Movie 08.avi
Jan.10.2010
Movie 09.avi
Movie 10.avi
Jan.10.2010
Skift enhed
Vælg
Sorterer T Værktøjer
Videoer
Musik
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Dansk
3/15
1/1
Side
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Jan.10.2010
Billeder
>
>
>
>
>
>
27

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: