Download  Print this page

Advertisement

¦
Licens
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.
com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.
To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.
Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil
(f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For
at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes
særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Forbrugere bedes kontakte
forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte
med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i
købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må
bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet
indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan
disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet. For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal
batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.
Bevar de krævede afstande mellem produktet og andre genstande (f.eks. vægge) for at sikre korrekt ventilation.
I modsat fald kan det medføre brand eller et problem med produktet pga. en øget indre temperatur i produktet.
Når du anvender et stativ eller vægbeslag, bør du kun anvende dele leveret af Samsung Electronics.
x
Hvis du anvender dele leveret af en anden producent, kan det medføre problemer med produktet eller personskade, fordi produktet falder ned
eller vælter.
Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.
Montering med stativ.
10 cm
Sikring af installationspladsen
10 cm
10 cm
Montering med vægbeslag.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
39
Dansk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: