Download  Print this page

Advertisement

Grunnleggende funksjoner
■ Dolby Digital-komp (Linje / RF): Denne funksjonen
minimerer signalforskjeller mellom et dolby digital-signal
og et stemmesignal (f.eks. MPEG-lyd, HE-AAC, ATV-lyd).
Velg Linje for å få dynamisk lyd og RF for å
redusere forskjellen mellom høye og lave lyder om
natten.
Linje: Angi utgangsnivået for signaler til større eller
mindre enn -31 dB (referanse) til enten -20 dB eller -31
dB.
RF: Angi utgangsnivået for signaler til større eller mindre
enn -20 dB (referanse) til enten -10 dB eller -20 dB.
Tilbakestill lyd (OK / Avbryt)
Tilbakestill alle lydinnstillinger til fabrikkstandarder.
¦
Velge Lydmodus
Når du angir den til Dual f-g, vises aktuell
lydmodus på skjermen.
Lydtype
Mono
A2-
Stereo
stereo
Dual
Mono
Stereo
NICAM
Stereo
Dual
Hvis stereosignalet er svakt og det forekommer
automatisk omkobling, bør du skifte til mono.
Bare aktivert i stereolydsignal.
Bare tilgjengelig når kilden Inndata er angitt til TV.
18
Norsk
Standard
Dual f-g
Mono
Automatisk
endring
Stereo  Mono
Dual -f
Dual f  Dual g
Mono
Automatisk
endring
Mono  Stereo
Mono  Dual f
Dual -f
Dual g 
¦
Stille inn tiden
Tid
■ Klokke: Du stiller inn klokken for å bruke forskjellige
timerfunksjoner på TV-en.
O
Gjeldende tid vises hver gang du trykker på INFO-
knappen.
Hvis du kobler fra strømledningen, må du stille
klokken på nytt.
Klokkemodus (Auto / Manuell)
Avhengig av kringkastingsstasjon og signal vil den
automatiske tiden kanskje ikke være korrekt. I
dette tilfellet angir du tiden manuelt.
Antennen eller kabelen må være koblet til for å
DUAL
angi tiden automatisk.
Still klokke: Angi Dag, Måned, År, Time og Minutt
manuelt.
Bare tilgjengelig når Klokkemodus er angitt til
Manuell.
Tidssone (avhengig av landet): Velg tidssonen din.
Når Land er angitt til Andre, kan du bruke denne
funksjonen.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når
Klokkemodus er angitt til Auto.
¦
Bruke Deaktiveringstimer
■ Deaktiveringstimer
automatisk etter en forhåndsinnstilt tidsperiode. (Av, 30,
60, 90, 120, 150 og 180 minutter).
Hvis du vil avbryte Deaktiveringstimer, velger
du Av.
¦
Stille inn På / Av-timer
■ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3: Tre forskjellige på/av-
innstillinger kan utføres. Du må stille klokken først.
Tid på
Deaktiver
Tid av
Deaktiver
Volum
10
Gjenta
Én gang
Oppsettmeny
t
: Slår av TV-en
Timer 1
00
00
Kilde
Antenne
TV
ATV
Søn
Man
Tir
Ons
L Flytt U Juster E Enter R Tilbake
00
00
Kanal
1
Tor
Fre
Lør

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: