Download  Print this page

Advertisement

Andre informationer
Spørgsmål
Intet billede, ingen video
Tv'et vil ikke tænde.
Tv'et slukker automatisk.
Der er billede/video.
Antennetilslutning (kabel/antenne)
Tv'et modtager ikke alle kanaler.
Billedet er forvrænget: makroblokke, små
blokke, prikker, pixelering
Pc-tilslutning
Meddelelsen "Ikke understøttet tilstand"
vises.
Videoen er OK, men der er ingen lyd.
Andet
Billedet kan ikke vises på fuld skærm.
Fjernbetjening fungerer ikke.
Plasma-tv'et afgiver en brummende lyd
Billedbrænding (indbrænding)
36
Dansk
Løsninger og forklaringer
Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til både stikkontakten og tv'et.
Kontrollér, at der er strøm i stikkontakten.
Prøv at trykke på knappen
"Fjernbetjeningen fungerer ikke" nedenfor, hvis tv'et tændes.
Sørg for, at Sleep-timer er indstillet til Fra i menuen Indstillinger (s. 18).
Hvis din pc er tilsluttet tv'et, skal du kontrollere strømindstillingerne for din pc.
Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til både stikkontakten og tv'et.
Hvis du ser tv fra en antenne eller kabelforbindelse, slukker tv'et efter 10 - 15 minutter, hvis der intet
signal er.
Kontroller kabeltilslutningerne. (Fjern og gentilslut alle kabler tilsluttet tv'et og eksterne enheder)
Indstil dine eksterne enheders (kabel/set-top-boks, dvd, blu-ray mv.) videoindgang, så de svarer til
tilslutningerne på tv-indgangen. Hvis en ekstern enheds udgang f.eks. er HDMI, skal den tilsluttes en
HDMI-indgang på tv'et.
Sørg for, at der er tændt for dine tilsluttede enheder.
Sørg for at vælge den korrekte indgang på tv'et ved at trykke på knappen SOURCE på tv'ets
fjernbetjening.
Sørg for, at antennekablet er tilsluttet korrekt.
Prøv Plug & Play (første opsætning) for at føje tilgængelige kanaler til kanallisten.
Gå til
MENU
- Indstillinger - Plug & Play (første opsætning), og vent, indtil alle de tilgængelige
kanaler er lagret (s. 7).
Kontroller, at antennen vender rigtigt.
Komprimering af videoindhold kan skabe billedforvrængning, specielt ved billeder med hurtige
bevægelser, som f.eks. sport og actionfilm.
Et lavt signal kan forårsage billedforvrængning. Dette er ikke et tv-problem.
Indstil din pc's udgangsopløsning og -frekvens, så disse passer med de opløsninger, som tv'et
understøtter (s. 22).
Hvis du bruger en HDMI-forbindelse, skal du kontrollere lydudgangsindstillingen på din pc.
HD-kanaler har sorte bånd på hver side af skærmen, når de viser opskaleret SD-indhold (4:3).
Der vises sorte bjælker øverst og nederst ved film, der har et formatforhold, der er anderledes end tv.
Juster muligheden for billedstørrelse på din eksterne enhed eller tv til fuld skærm.
Udskift fjernbetjeningens batterier med polerne (+/–) anbragt i den rigtige retning.
Rens sensorens sendervindue på fjernbetjeningen.
Forsøg at rette fjernbetjeningen direkte mod tv'et med en afstand på 1,5 ~ 2 m.
Plasma-tv afgiver normalt en blød brummende lyd. Det er helt normalt. Det skyldes de elektriske
ladninger, der bruges til at skabe billederne på skærmen.
Hvis den brummende lyd er for høj, har du måske indstillet lysstyrken på tv'et for højt. Prøv med en
lavere indstilling.
Du kan også høre en høj brummende lyd, hvis bagsiden af dit plasma-tv er for tæt på en væg eller en
anden hård overflade. Prøv at trække kablerne en anden vej.
Ukorrekt installation af vægbeslag kan forårsage forhøjede mængder støj.
Med henblik på at minimere risikoen for billedindbrænding er denne enhed udstyret med
skærmbeskyttelsesteknologi. Med Pixel Shift-teknologien kan du indstille billedbevægelse op/ned
(lodret streg) og sidelæns (vandret prik).
POWER
på tv'et for at sikre, at problemet ikke er fjernbetjeningen. Se

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: