Download  Print this page

Advertisement

Innehåll
Grundfunktioner
Avancerade funktioner
Övrig information
t
Den här funktionen kan användas genom
att trycka på TOOLS-knappen på
fjärrkontrollen.
Komma igång
4
4
5
6
7
7
Anslutningar
8
8
9
10 Ändra ingångskällan
10 Navigera i menyerna
10
11 Använda INFO-knappen (Nu och nästa guide)
11 Planera tittandet
12 Kanalmeny
14 Bildmeny
16 Ljudmeny
18 Inställningsmeny
20 Stödmeny
22 Ansluta till en dator
22
23 Media Play
29 Anynet+
32 Text-tv-funktion för analog kanal
32
33 Installera väggfästet
34 Montera TV:n mot väggen
35 Felsökning
38 Specifikationer
39 Säkra installationsutrymmet
40 Index
Kontrollera symbolen!
Indikerar tilläggsinformation.
Tillbehör
Visa kontrollpanelen
Översikt över fjärrkontrollen
Ansluta till en antenn
Plug & Play (initial inställning)
Ansluta till en AV-enhet
Ansluta till en ljudenhet
Obs!
Titta här för anvisningar om hur du öppnar
Entrycksknapp
relevant undermeny inom OSD
(on screen display).
Svenska
3

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: