Download  Print this page

Advertisement

Annen informasjon
Problemer
Mangler bilde og video
TV-en slår seg ikke på.
TV-en slår seg av automatisk.
Det er ikke noe bilde/video.
RF-tilkobling (kabel/antenne)
TV-en mottar ikke alle kanaler.
Forvrengt bilde: feil med store blokker, små
blokker, prikker, synlige piksler
PC-tilkobling
Meldingen "Modus støttes ikke" vises.
Videoen er OK, men det er ingen lyd.
Annet
Bildet vises ikke i fullskjerm.
Fjernkontrollen fungerer ikke.
Plasma-TV-en lager en summelyd
Problem med ekkobilde (bildeinnbrenning)
36
Norsk
Løsninger og forklaringer
Sørg for at strømkabelen er satt ordentlig inn i stikkontakten og TV-en.
Sørg for at stikkontakten virker.
Prøv å trykke på POWER-knappen på TV-en for å kontrollere at problemet ikke er fjernkontrollen. Hvis
TV-en slår seg på, ser du under "Fjernkontrollen fungerer ikke" nedenfor.
Kontroller at Deaktiver.timer er angitt til Av i menyen Oppsett (s 18).
Hvis PC-en er tilkoblet TV-en, må du kontrollere PC-ens strøminnstillinger.
Sørg for at strømkabelen er satt ordentlig inn i stikkontakten og TV-en.
Når du ser på TV fra en antenne- eller kabeltilkobling, slår TV-en seg av etter 10-15 minutter hvis det
ikke er noe signal.
Kontroller kabeltilkoblingene (ta alle kablene som er koblet til TV-en og eksterne enheter ut, og sett
dem inn igjen).
Kontroller at videoutgangssignalet til de eksterne enhetene (kabel-/digitalboks, DVD, Blu-ray osv.),
samsvarer med tilkoblingene til TV-inngangen. Hvis for eksempel en ekstern enhets utgang er HDMI,
bør den kobles til en HDMI-inngang på TV-en.
Sørg for at de tilkoblede enhetene er slått på.
Sørg for å velge riktig TV-kilde ved å trykke på SOURCE -knappen på TV-ens fjernkontroll.
Kontroller at antennekabelen er riktig tilkoblet.
Prøv Plug & Play (første oppsett) for å legge tilgjengelige kanaler til i listen. Gå til
Plug & Play (første oppsett) og vent på at alle tilgjengelige kanaler lagres (s. 7).
Kontroller at antennen er riktig posisjonert.
Komprimering av videoinnhold kan forårsake bildeforvrengninger, spesielt på hurtig bildevisning, for
eksempel sport og actionfilmer.
Et lavt signal kan føre til bildeforvrengning. Dette problemet skyldes ikke TV-en.
Konfigurer oppløsningen og frekvensen til signalet fra PC-en slik at det samsvarer med oppløsningene
som støttes av TV-en (s. 22).
Hvis du bruker en HDMI-tilkobling, kontrollerer du lydutgangsinnstillingen på PC-en.
HD-kanaler har svarte linjer på begge sider av skjermen når oppskalert SD-innhold (4:3) vises.
Det vises svarte felter øverst og nederst på filmer som er produsert i andre størrelsesforhold enn
TV-en.
Juster alternativene for bildestørrelse på den eksterne enheten eller TV-en til fullskjerm.
Bytt ut fjernkontrollens batterier med riktig polaritet (+/–) i riktig retning.
Rens sensorens overføringsvindu på fjernkontrollen.
Stå 150–180 cm fra TV-en og rett fjernkontrollen direkte mot den.
Plasma-TV-er lager vanligvis en svak summelyd. Dette er normalt. Det skyldes elektriske ladninger
som brukes til å opprette bildene på skjermen.
Hvis summelyden er høy, kan det hende du har stilt inn lysstyrken på TV-en for høyt. Forsøk å stille
lysstyrken lavere.
Du kan også høre høye summelyder hvis baksiden av plasma-TV-en er for nær en vegg eller en annen
hard overflate. Forsøk også å omdirigere tilkoblingskablene.
Feil installasjon av veggfestet kan skape for mye støy.
Denne enheten er utstyrt med teknologi som reduserer fastbrenning, for å minimere muligheten
for at bildet brenner seg fast i skjermen. Med punktskiftteknologien kan du stille inn bevegelsen av
skjermbildet til opp/ned (vertikal linje) eller side til side (horisontalt punkt).
MENU
- Oppsett -

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: