Download  Print this page

Advertisement

Tilkoblinger
Bruke en HDMI eller HDMI/DVI-kabel: HD-tilkobling (opptil 720p/1080i)
Tilgjengelige enheter: DVD-spiller, Blu-ray-spiller, HD-kabelboks, HD STB (Set-Top-Box) satellittmottaker, kabelboks,
satellittmottaker for digitalboks
HDMI IN 1(DVI), 2, 3, PC/DVI AUDIO IN
x
Når du bruker en HDMI/DVI-kabeltilkobling, må du bruke HDMI IN 1(DVI)-kontakten. Bruk en DVI-
kabeltilkobling, en DVI-til-HDMI-kabel eller DVI-til-HDMI-adapter for videotilkobling og PC/DVI AUDIO IN-
kontaktene til lyd.
x
Hvis en ekstern enhet, som en DVD-spiller / Blu-ray-spiller / kabelboks / satellittmottaker for digitalboks, som
støtter HDMI-versjoner som er eldre enn 1,3, er tilkoblet, kan det hende at TV-en ikke fungerer som normalt
(f.eks. ingen skjermbilder / ingen lyd / irrirterende flimring / unormal farge).
x
Hvis det ikke kommer lyd etter at du har koblet til en HDMI-kabel, kontrollerer du HDMI-versjonen til den
eksterne enheten. Hvis du mistenker at versjonen er eldre enn 1,3, kontakter du leverandøren av enheten for å
bekrefte HDMI-versjonen og be om en oppgradering.
x
Det anbefales at du kjøper en HDMI-sertifisert kabel. Ellers kan det hende at skjermen blir tom eller at det
oppstår en tilkoblingsfeil.
Bruke en Komponent-kabel (opptil 720p/1080i) eller lyd-/videokabel (kun 480i) og Scart-kabel
Tilgjengelige enheter: DVD-spiller, Blu-ray-spiller, kabelboks, satellittmottaker for digitalboks, Videospiller
Y
R
W
Y
Rød Hvit
Gul
Videospiller
VIDEO OUT
I Ext-modus støtter DTV Out bare MPEG SD-video og -lyd.
For å oppnå best mulig bildekvalitet, anbefales Komponent-tilkoblingen fremfor lyd-/video-tilkoblingen.
8
Norsk
Koble til en AV-enhet
W
R
Videospiller / DVD
AUDIO OUT
R-AUDIO-L
R
W
Rød
Hvit
R
W
R
AUDIO OUT
COMPONENT OUT
EXT
R-AUDIO-L
P
R
DVD-/
Blu-ray-spiller
HDMI OUT
DVD-/
Blu-ray-spiller
DVI OUT
AUDIO OUT
R-AUDIO-L
B
G
W
R
B
R
Rød
Hvit
Rød
Blå Grønn
DVD-/ Blu-ray-spiller
P
Y
B
G

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: