Download  Print this page

Advertisement

Använda optisk (digital) anslutning eller hörlurar
Tillgängliga enheter: digitalt ljudsystem, förstärkare, DVD-hemmabio
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
x
När ett digitalt ljudsystem ansluts till uttaget
och systemet.
x
5,1 CH (kanals) ljud är tillgängligt när TV:n är ansluten till en extern enhet som stöder 5,1 CH.
x
När mottagaren (hemmabion eller DVD:n) är påslagen kommer ljud från TV:ns optiska uttag. När TV:n tar emot
en DTV-signal skickar TV:n ut 5,1-kanalsljud till hemmabions mottagare. När källan är en digital komponent,
såsom en DVD/Blu-Ray-spelare/kabel-TV-box/STB (digital-TV-box) satellitmottagare och är ansluten till TV:n
via HDMI kommer endast 2-kanalsljud att höras från DVD-hemmabiomottagaren. Om du vill ha 5,1-kanalsljud
ska du ansluta den digitala ljudutgången från DVD/Blu-ray-spelare / kabelbox / STB satellitmottagare direkt till
en förstärkare eller hemmabio.
Hörlurar H: Du kan ansluta hörlurarna till hörlursuttaget på setet. När hörlurar är anslutna kopplas ljudet från de
inbyggda högtalarna bort.
x
Ljudfunktionen kan vara begränsad vid anslutning av hörlurar till TV:n.
x
Volymen i hörlurarna och TV-volymen justeras på olika sätt.
ANSLUTNINGAR COMMON INTERFACE plats
För att kunna titta på betalkanaler måste "CI eller CI+ CARD" matas in.
y Om du inte matar in "CI eller CI+ CARD" kommer vissa kanaler att
visa meddelandet "Förvrängd signal".
y Information som bland annat omfattar ett telefonnummer, "CI
eller CI+ CARD" ID, värd-ID och annan information som visas i
ungefär 2-3 minuter. Om ett felmeddelande visas kontaktar du
tjänsteleverantören.
y När konfigurationen av kanalinformationen slutförts visas
meddelandet "Uppdateringen klar", vilket innebär att kanallistan
uppdaterats.
OBS!
x
Du behöver ett "CI eller CI+ CARD" från en lokal kabeltjänstleverantör.
x
Ta ut "CI eller CI+ CARD" genom att försiktigt dra ut det för hand. Om du tappar "CI eller CI+ CARD" kan det skadas.
x
Sätt i "CI eller CI+ CARD" i pilens riktning på kortet.
x
Placeringen av platsen
x
"CI eller CI+ CARD" stöds inte i alla länder och regioner, kontrollera med din auktoriserade återförsäljare.
x
Om du har några problem ska du kontakta ett serviceställe.
x
Mata in "CI eller CI+ CARD" som stöder de aktuella antenninställningarna. Skärmen blir förvriden eller syns inte.
Ansluta till en ljudenhet
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
COMMON INTERFACE
kan variera beroende på modell.
digitalt ljudsystem
OPTICAL
sänks volymen på både TV:n
Svenska
9

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: