Download  Print this page

Advertisement

Figurer og illustrasjoner i denne brukerhåndboken er bare til referanse og kan være forskjellig fra faktisk produktutseende.
Produktdesign og -spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
1. Funksjoner som er forbundet med digital-TV (DVB) er bare tilgjengelige i land eller områder hvor det sendes digitale bakkesignaler av typen DVB-T
(MPEG2 og MPEG4 AVC) eller hvor du har tilgang til en kabel-TV-tjeneste som er kompatibel med DVB-C (MPEG2 og MPEG4 AAC). Kontakt din
lokale forhandler og forhør deg om muligheten til å motta DVB-T- eller DVB-C-signal.
2. DVB-T er den felles europeiske DVB-betegnelsen for den sendte overføringen av digital bakke-TV og DVB-C er betegnelsen for den sendte
overføringen av digital-TV over kabel. Men noen forskjellige funksjoner som EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) og så videre,
er ikke inkludert i denne spesifikasjonen. Så for øyeblikket fungerer de ikke.
3. Selv om denne TV-en følger de nyeste DVB-T- og DVB-C-standardene [august 2008], kan ikke kompatibiliteten med fremtidige sendte overføringer
med DVB-T digital bakke-TV og DVB-C digital kabel-TV garanteres.
4. Avhengig av landene eller områdene hvor denne TV-en brukes kan noen kabel-TV-leverandørerer kreve en ekstra avgift for en slik tjeneste, og du kan
måtte samtykke i firmaets betingelser og vilkår.
5. Noen digital-TV-funksjoner kan være utilgjengelige i noen land eller regioner og DVB-C fungerer kanskje ikke riktig med noen kabel-TV-leverandører.
6. Du får mer informasjon ved å kontakte ditt lokale Samsung-kundesenter.
Mottakskvaliteten til TV-en kan påvirkes av forskjellige kringkastingsmetoder i forskjellige land. Spør hos den lokale autoriserte SAMSUNG-
forhandleren eller Samsungs callsenter om TV-ytelsen kan forbedres ved å rekonfigurere TV-innstillingen eller ikke.
Ekkobilde
Ikke vis et stillbilde (som på et videospill eller når en PC kobles opp mot skjermen) på plasmaskjermen i mer enn 2 timer om gangen. Dette kan nemlig
føre til at et ekkobilde blir hengende igjen. Denne effekten er også kjent som "screen burn", det vil si at skjermbildet brenner seg fast. Du kan unngå
dette ved å redusere lysstyrken og kontrastnivået på skjermen når du viser stillbilder.
Varme på toppen av plasmaskjermen
Vær oppmerksom på at toppen kan være varm når produktet har vært i bruk lenge, fordi varmen spres fra panelet gjennom luftehullet øverst på
produktet. Dette er normalt, og indikerer ikke at det er feil på produktet. Barn bør imidlertid ikke berøre den øvre delen av produktet.
Det kommer en klikkelyd fra produktet.
Klikkelyden kan oppstå når produktet trekker seg sammen eller utvider seg på grunn av omliggende miljøendringer, for eksempel temperatur eller
fuktighet. Dette er normalt, og betyr ikke at det er feil på enheten.
Cellefeil
Plasmaskjermen bruker et panel som består av 2 360 000 piksler (HD-nivå) til 6 221 000 piksler (FHD-nivå), som krever avansert teknologi. Det kan
imidlertid være noen lyse eller mørke piksler på skjermen. Disse pikslene har ingen innvirkning på produktets ytelse.
Unngå å bruke TV-en ved temperaturer under 5 °C (41 °F)
H vis et stillestående bilde vises over for lang tid, kan det føre til permanent skade på plasmaskjermen.
Hvis plasma-TV-en brukes til visning i 4:3-format over lengre tid, kan det føre til at det oppstår linjer til høyre, venstre og i midten
av skjermen på grunn av forskjellig lysutslipp på skjermen. Avspilling av en DVD eller bruk av spillkonsoller kan ha en lignende
innvirkning på skjermen.
Skader forårsaket av effekten ovenfor, dekkes ikke av garantien.
Restbilder på skjermen.
Hvis spill og annet settes på pause i en lengre periode enn det som er anbefalt, kan dette gi en etterbildeeffekt.
Du kan hindre dette ved å redusere innstillingene for lysstyrke og kontrast når du viser stillbilder over lang tid.
Garanti
Garantien omfatter ikke skader som skyldes etterbilde.
Innbrenning dekkes ikke av garantien.
2
Norsk
Digital-TV-merknad
Brukerveiledning

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: