Download  Print this page

Advertisement

Programvareoppgradering
Programvareoppgradering kan utføres gjennom et
kringkastingssignal eller ved å laste ned den nyeste fastvaren
fra samsung.com til en USB-minneenhet.
Gjeldende versjon er programvaren som allerede er
installert på TV-en.
Programvare representeres som "År / Måned / Dag_
Versjon".
Programvareoppgradering
Gjeldende versjon
Via USB
Via kanal
Oppgradering i standbymodus
Alternativ programvare
Installere den nyeste versjonen
■ Via USB: Sett inn
en USB-driver med
fastvareoppgraderingesfilen
som er lastet ned fra "www.
samsung.com," i TV-en. Vær
forsiktig så du ikke kobler fra
strømmen eller fjerner USB-
driveren før oppgraderinger
er ferdige. TV-en slår seg av
og på igjen automatisk når
fastvareoppgraderingen er
fullført. Når programvaren
er oppgradert, vil video- og
lydinnstillingene dine returnere til standardinnstillingene.
Vi råder deg til å skrive ned innstillingene så du enkelt
kan tilbakestille dem etter oppgraderingen.
■ Via kanal: Oppgrader programvaren med
kringkastingssignalet.
Hvis funksjonen velges under
programvareoverføringsperioden, vil programvaren
automatisk søkes opp og lastes ned.
Tiden som kreves til å laste ned programvaren
bestemmes av signalstatusen.
■ Oppgradering i standbymodus: En manuell
oppgradering vil bli automatisk utført til et valgt
tidspunkt. Siden strømmen til enheten slås på internt,
kan skjermen være noe på for plasmaproduktet.
Dette fenomenet kan fortsette i mer enn 1 time til
programvareoppgraderingen er fullført.
■ Alternativ programvare (sikkerhetskopi): Hvis det
er problemer med den nye fastvaren og den påvirker
bruken, kan du endre programvaren til forrige versjon.
Hvis programvaren er endret, vises eksisterende
programvare.
2010/01/18_000322
: 2 timer senere
2010/01/15_00321
E Enter R Tilbake
UFlytt
TV-sidepanel
USB-stasjon
Veiledning for HD-tilkobling
Se i denne informasjonen når du kobler eksterne enheter til
TV-en.
Kontakt Samsung
Vis denne informasjonen når TV-en ikke fungerer som den
skal eller når du vil oppgradere programvaren. Du kan finne
informasjon om våre callsentre og hvordan du laster ned
produkter og programvare.
21
Norsk

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: