Download  Print this page

Advertisement

Annen informasjon
Indekssiden i tekst-TV-tjenesten inneholder informasjon om bruk av tjenesten. For at tekst-TV-informasjon skal vises korrekt,
må mottaket av kanalen være stabilt. Ellers kan det være at informasjon mangler eller at enkelte sider ikke vises.
Du kan endre tekst-TV-side direkte ved å trykke på nummertastene på fjernkontrollen.
1 / (Tekst-TV på/blandet):
Aktiver tekst-TV-modus etter at
du har valgt kanalen som sender
tekst-TV-tjenesten. Trykk to
ganger for å overlappe tekst-TV-
modus med det vanlige TV-bildet.
2 8 (lagre): Lagre tekst-TV-sidene.
3 6 (indeks): Vis indekssiden
(innholdsfortegnelsen) når du
bruker tekst-TV.
4 4 (størrelse): Vis bokstavene på
øvre halvdel av skjermen i dobbel
størrelse. Trykk en gang til for å
vise nedre halvdel av skjermen.
Trykk en gang til for å vise
skjermbildet normalt.
5 9 (hold): Hold visningen på en
bestemt side hvis den valgte siden
erstattes av flere etterfølgende
sider automatisk. Trykk igjen for å
gjenoppta.
6 Fargeknapper (rød / grønn / gul
/ blå): Hvis FASTEXT-systemet
brukes av kringkastingsselskapet,
er de forskjellige emnene på en
tekst-TV-side fargekodet og kan
velges ved å trykke på de fargede
tastene. Trykk på en av knappene
for å utføre funksjonen. Siden
vises med annen fargekodet
informasjon som kan velges på
samme måte. Hvis du vil vise
forrige eller neste side, trykker du
på tasten med tilsvarende farge.
7 0 (modus): Velg tekst-TV-modus
(LISTE/FLOF).
Hvis du trykker på denne
knappen i LISTE-modus, endres
modusen til listelagringsmodus. I
listelagringsmodus kan du lagre
tekst-tv-siden med knappen
8(lagre).
32
Norsk
Tekst-TV-funksjon for analog kanal
TTX/MIX
1
CH LIST
2
3
4
5
6
A
B
C
SOURCE
2 (side opp): Vis neste tekst-
7
3 (side ned): Vis forrige tekst-
spørrekonkurranser). Trykk en
gang til for å vise skjermbildet
8
7 (avbryt): Vis gjeldende sending
9
Typisk tekst-TV-side
0
!
@
D
1 (underside): Vis den
tilgjengelige undersiden.
TV-side.
TV-side.
5 (vis): Vis skjult tekst
(for eksempel svar på
normalt.
mens du søker etter en side.
Del
Innhold
A
Valgt sidenummer.
B
Sendestasjonsidentitet.
C
Gjeldende sidenummer
eller søkestatus.
D
Dato og klokkeslett.
E
Tekst.
F
Statusinformasjon.
FASTEXT-informasjon.
8
9
0
!
@

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: