Download  Print this page

Advertisement

Grundfunktioner
OBS!
x
Säkerhetsföreskrifter och begränsningar i spelläget
– Om du vill koppla ur spelkonsolen och ansluta en
annan extern enhet ska du ställa in Spelläge som
Av i inställningsmenyn.
– Om du visar TV-menyn i Spelläge kan skärmen
skaka något.
x
Spelläge är inte tillgängligt när ingångskällan är
inställd på TV.
x
Efter att du har anslutit till spelkonsolen ställer
du in Spelläge till På. Tyvärr kan du uppleva att
bildkvaliteten försämras.
x
Om Spelläge är På:
– Läget Bild är inställt på Standard och läget Ljud är
inställt på Film.
– Equalizer är inte tillgängligt.
■ Menytransparens (Ljus / Mörk): Ställ in menyns
genomskinlighet.
■ Melodi (Av / Låg / Medium / Hög): Ställer in så att en
melodi spelas när TV:n slås på eller av.
Common Interface
■ CI-meny: Här kan användaren välja alternativ på CAM-
menyn. Välj CI-menyn från menyn PC Card (pc-kort).
■ Applikationsinfo: Visa information på det CAM som
är isatt på CI-platsen och på "CI eller CI+ CARD" som
är isatt i CAM. Du kan installera en CAM när som helst,
oavsett om TV:n är på eller av.
1. Köp en CI CAM-modul hos närmaste handlare eller
beställ den via telefon.
2. Sätt in "CI eller CI+ CARD" i CAM i pilens riktning.
3. För in CAM med "CI eller CI+ CARD" på Common
Interface-platsen i pilens riktning så att den passas in
parallellt med platsen.
4. Kontrollera om du kan se bilder på en kodad kanal.
¦
Visa bild i bild (BIB)
BIB
t
Du kan titta simultant på TV:n och en extern videokälla. BIB
(Bild i bild) fungerar inte i samma läge.
OBS!
x
För BIB-ljud, se instruktionerna gällande Ljudval.
x
Om du slår av TV:n medan du är i läget BIB
försvinner BIB-fönstret.
20
Svenska
x
Du kan märka en viss onaturlighet i
underbildsfönstret när du använder huvudskärmen
för att visa ett spel eller karaoke.
x
Inställningar för BIB
Huvudbild
Component, HDMI1/DVI,
HDMI2
■ BIB (Av / På): Aktivera eller avaktivera BIB-funktionen.
■ Kanal: Välj kanal för underskärmen.
■ Storlek (Õ / Ã): Välj en storlek för underbilden.
■ Position (à / – / — / œ): Välj en position för
underbilden.
■ Ljudval (Huvudbild / Underbild): Du kan välja önskat
ljud (Huvudbild / Underbild) i läget BIB.
Stödmeny
Självdiagnos
Självdiagnos kan ta några sekunder, detta är normalt
för TV:n.
■ Bildtest (Ja / Nej): Används för att kontrollera
bildproblem.
■ Ljudtest (Ja / Nej): Använd den inbyggda melodin för
att kontrollera ljudproblem.
Om du inte hör något ljud från TV-högtalarna ska du
säkerställa att Välj högtalare är inställt på
TV-högtalare i menyn Ljud.
Melodin blir svår att höra under testet även om
Välj högtalare är inställt på Extern högtalare
eller om ljudet tystas under tiden du trycker på
knappen MUTE.
■ Signalinformation: (endast digitala kanaler) HDTV-
kanalsmottagningens kvalitet är antingen perfekt eller så
är kanalerna ej tillgängliga. Justera antennen för att öka
signalstyrkan.
■ Felsökning: Om det är några problem med TV:n ska du
gå till den här beskrivningen.
Om inget av dessa felsökningstips är användbara
ska du kontakta Samsungs kundcenter.
Underbild
TV

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: