Download  Print this page

Samsung ps42c450b1w User Manual Page 120

Hide thumbs

Advertisement

Andre informationer
A
Antenne
Anynet+
Auto-lydstyrke
B
Baggrundsmusik
Balance V/H
Basis visning
Batterier
Billeder
Billedstørrelse
Blanking-beslag
Brug af favoritkanaler
Brug af Kanalvisning
Brug af Planlagt visning
D
Diasshow
DIGITAL AUDIO OUT
DivX® VOD
Dynamisk
Dynamisk kontrast
E
Ekstern højttaler
Energibesparelse
EPG
(Electronic Programme Guide)
Equalizer
F
Farvetone
Fejlfinding
Film
Finindstilling
Forstærket
Fjernbetjening
Frekvens
G
Gentag-tilstand
H
HDMI
Hjemmebiograf
Hudfarve
Hvidbalance
40
Dansk
I
12
Installationsplads
29
17
K
Kanaladministrat.
Kildeliste
28
Komponent
16
Kun RGB-tilstand
27
6
L
27
15, 28
Lås
33
Licens
12
Lydstyrke
11
Lysstyrke
11
M
Media Play
27
Melodi
9, 29
Menuen Kanal
28
Menugennemsigtighed
14
Mine kanaler
15
Modtager
Musik
17
N
14
Naviger
11
Nu og næste vejledning
16
O
15
Optager
35
Optimal opløsning
16
14
P
16
PIP (Billede i billede)
6
Plug & Play
13
R
28
Rediger navn
Redigering af kanaler
Roter
8, 29
9, 29
15
15
Indeks
39
11
10
8
15
13
39
5
14
23
20
12
20
12
31
26
10
11
30
22
20
7
10
13
28
S
Selvdiagnose
Signalinformation
Skarphed
Skift PIN
Sleep-timer
Softwareopgradering
Sort tone
Specifikationer
Sprog
Standby-tilstand
Strømindikator
Symbol
T
Tilslutning til en lydenhed
Tilslutning til en pc
Timer
Titel
Tv-højttaler
U
Undertekst
Ur
USB-drev
V
Vægbeslag
Vælg alle
Vælg højttaler
Værktøjer
Varm
Video
Videoer
Videoformater
Virtual Surround
Ø
Økosensor
20
20
14
19
18
21
15
38
19
5
5
3
9
22
18
27
17
19
18
21, 23
33
13
17
3
15
8
25
25
16
14

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: