Download  Print this page

Advertisement

Grunnleggende funksjoner
MERK
x
Forholdsregler og begrensninger for spillmodus
– Hvis du vil koble fra spillkonsollen og koble til en
annen ekstern enhet, angir du Spillmodus til Av i
oppsettmenyen.
– Hvis du viser TV-menyen i Spillmodus, rister
skjermen litt.
x
Spillmodus er ikke tilgjengelig når inngangskilden er
angitt til TV.
x
Etter at du har koblet til spillkonsollen, angir du
Spillmodus til På. Dessverre kan bildekvaliteten bli
redusert.
x
Hvis Spillmodus er På:
– Bilde-modus er angitt til Standard og Lyd-modus
er angitt til Film.
– Equalizer er ikke tilgjengelig.
■ Gj.siktig meny (Lys / Mørk): Angi menyens
gjennomsiktighet.
■ Melodi (Av / Lav / Medium / Høy): Angi slik at melodien
spiller når TV-en slås på eller av.
Common Interface
■ CI-meny: Dette gjør at brukeren kan velge fra CAM-
menyen. Velg CI-meny basert på menyen PC-kort.
■ Programinformasjon: Vis informasjonen på CAM som
er satt inn i CI-sporet og på "CI (CI+) CARD" som er satt
inn i CAM. Du kan installere CAM både når TV-en er på
eller av.
1. Kjøp en CI CAM-modul hos din nærmeste forhandler
eller på telefon.
2. Sett "CI (CI+) CARD" inn i CAM i pilretningen.
3. Sett CAM med "CI (CI+) CARD" inn i common interface-
sporet i pilretningen slik at det er parallellt med sporet.
4. Kontroller om du kan se et bilde på en forvrengt
signalkanal.
¦
Bilde-i-bilde (PIP)
PIP
t
Du kan se på TV-tuneren og en ekstern videokilde samtidig.
PIP (Bilde-i-bilde) fungerer ikke i samme modus.
MERK
x
For PIP-lyd ser du i instruksjonene for Lydvalg.
x
Hvis du slår av TV-en i PIP-modus, forsvinner PIP-
vinduet.
20
Norsk
x
Du legger kanskje merke til at bildet i PIP-vinduet blir
litt unaturlig når du bruker hovedskjermen til å se på
et spill eller karaoke.
x
PIP-innstillinger
Hovedbilde
Komponent, HDMI1/DVI,
HDMI2
■ PIP (Av / På): Aktiver eller deaktiver PIP-funksjonen.
■ Kanal: Velg kanalen til underskjermen.
■ Størrelse (Õ / Ã): Velg en størrelse på underbildet.
■ Plassering (à / – / — / œ): Velg en plassering av
underbildet.
■ Lydvalg (Hoved / Under): Du kan velge ønsket lyd
(Hoved / Under) i PIP-modus.
Støttemeny
Selvdiagnose
Selvdiagnose kan ta noen sekunder, men dette er en
del av den vanlige driften av TV-en.
■ Bildetest (Ja / Nei): Brukes til å se etter bildeproblemer.
■ Lydtest (Ja / Nei): Bruk den innebygde melodilyden til å
kontrollere lydproblemer.
Hvis du ikke hører lyd fra TV-ens høyttalere før du
utfører lydtesten, må du sørge for at
Velg høyttaler er angitt til TV-høyttaler i menyen
Lyd.
Melodien vil høres under testen selv om
Velg høyttaler er angitt til Ekstern høyttaler eller
lyden er dempet ved å trykke på MUTE-knappen.
■ Signalinformasjon: (bare digitale kanaler) HDTV-
kanalens mottakskvalitet er enten perfekt eller kanalene
er utilgjengelige. Juster antennen for å øke signalstyrken.
■ Feilsøking: Hvis det ser ut til at TV-en har et problem,
ser du i denne beskrivelsen.
Hvis ingen av disse feilsøkingstipsene hjelper,
kontakter du Samsungs kundesenter.
Underbilde
TV

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: