Download  Print this page

Advertisement

Produktets farve og form kan variere fra model til model.
Højttalere
SOURCEE
MENU
Y
z
Strømindikator
P (Slukket)
Fjernbetjeningssensor
Standby-tilstand
Tv'et må ikke være i standby i længere tid ad gangen (for eksempel mens du er på ferie). Der bruges stadig en lille smule
strøm, når strømknappen er slukket. Det er bedst at tage ledningen ud.
Kontrolpanelet
Skifter mellem alle tilgængelige indgangskilder. Brug denne knap på skærmmenuen,
som når du trykker på knappen ENTERE på fjernbetjeningen.
Viser en skærmmenu OSD(on screen display). med tv'ets funktioner.
Justerer lydstyrken. På skærmmenuen skal du bruge knapperne Y, ligesom
du bruger knapperne ◄ og ► på fjernbetjeningen.
Skifter kanal. På skærmmenuen skal du bruge knapperne z, ligesom du
bruger knapperne ▼ og ▲ på fjernbetjeningen.
Blinker og slukkes, når der er tændt, og lyser i standbytilstand.
Tænder og slukker for tv'et.
Ret fjernbetjeningen mod dette sted på dit tv.
Strømindikator
Fjernbetjeningssensor
Dansk
5

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: