Download  Print this page

Advertisement

Sådan kommer du i gang
Tænder og slukker for fjernsynet.
Giver direkte adgang til kanaler.
Alternativt kan du vælge Tekst-TV, Dobbelt
eller Opdelt.
Justerer lydstyrken.
Åbner skærmmenuen.
Viser Media Play (USB) (s. 23).
Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
Vender tilbage til den forrige menu.
Disse knapper er til menuen
Kanaladministrat., Media Play (USB)
Brug disse knapper i tilstandene
Media Play (USB) og
Anynet+ (HDMI-CEC) (s. 23, 29).
(
: Styrer optagelse med Samsung-
optagere, der er udstyret med
funktionen Anynet+)
Montering af batterier (Batteristørrelse: AAA)
6
Dansk
Fjernbetjeningen
TTX/MIX
MEDIA.P
A
P.MODE
mv.
AD
SOURCE
CH LIST
B
C
D
S.MODE
DUAL
SUBT.
P.SIZE
BEMÆRK
x
Brug fjernbetjeningen inden for en afstand på ca. 7 m fra
tv'et.
x
Stærkt lys kan påvirke fjernbetjeningens ydelse. Avoid to use
nearby special fluorescent light or neon sign.
x
Farve og form kan variere fra model til model.
Viser og vælger de mulige videokilder
(s. 10).
Går tilbage til den forrige kanal.
Afbryder for al tv-lyd.
Skifter kanaler.
Viser kanallister på skærmen (s. 12).
Viser EPG (Electronic Programme
Guide) (s. 11).
Viser information på tv-skærmen.
Vælger elementer på skærmmenuen og
ændrer de værdier, der vises på menuen.
Afslutter menuen.
P.MODE: Tryk for at vælge
billedtilstanden (s. 14).
S.MODE: Tryk for at vælge lydtilstanden
(s. 16).
DUAL
f-g: Valg af lydeffekt (s. 18).
AD: Aktiverer/deaktiverer lydbeskrivelsen
(ikke tilgængelig alle steder) (s. 17).
P.SIZE: Vælger billedstørrelsen (s. 15).
SUBT.: Viser digitale undertekster (s. 19).

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: