Download  Print this page

Advertisement

Kiinnitystelineen asentaminen
Jos asennat television seinälle, kiinnitä kiinnitysteline ohessa näytetyllä tavalla.
Seinäkiinnikkeen asentaminen
Voit kiinnittää television seinälle (erikseen myytävällä) seinäkiinnikkeellä.
Seinäkiinnikkeen tarkat asennusohjeet löytyvät sen mukana toimitetusta ohjeesta. Pyydä teknikkoa asentamaan seinäkiinnike.
Samsung Electronics ei vastaa tuotteiden vaurioista tai sinun tai muiden henkilöiden vammoista, jos asennat television itse.
Seinäkiinnikkeen asennussarjan tiedot (VESA)
Seinäkiinnikkeen asennussarjaa ei tule tuotteen mukana, vaan se on myytävänä erikseen.
Asenna seinäkiinnike vankalle seinälle, joka on kohtisuorassa lattiaa kohti. Ota yhteyttä lähimpään jälleenmyyjään, jos kiinnike
asennetaan johonkin muuhun rakennusmateriaaliin. Jos kiinnike asennetaan kattoon tai kaltevalle seinälle, se saattaa pudota ja
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.
HUOMAUTUS
x
Seinäkiinnikkeiden vakiomitat esitetään alla olevassa taulukossa.
x
Seinäkiinnikkeiden asennussarjat sisältävät yksityiskohtaisen asennusoppaan ja kaikki tarvittavat osat.
x
Älä käytä VESA:n ruuvistandardeista poikkeavia ruuveja.
x
Älä käytä vakioruuveja pidempiä ruuveja äläkä sellaisia ruuveja, jotka eivät täytä VESA-ruuvistandardeja. Liian pitkät
ruuvit saattavat vaurioittaa television sisäosia.
x
Jos asennettavassa seinäkiinnikkeessä ei käytetä VESA-standardin mukaisia ruuveja, kiinnitykseen käytettävien
ruuvien pituus riippuu seinäkiinnikkeen teknisistä tiedoista.
x
Älä kiristä ruuveja liian kireälle, sillä laite voi vahingoittua tai pudota ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Samsung ei ole
vastuussa tämänkaltaisista vahingoista.
x
Samsung ei ole vastuussa laitevaurioista tai henkilövahingoista, jos muita kuin VESA-standardien mukaisia
seinätelineitä käytetään tai jos käyttäjä ei noudata laitteen asennusohjeita.
x
Älä asenna televisiota yli 15 asteen kallistuskulmaan.
Tuotesarja
tuumaa
42~50
58~63
Plasmatelevisio
70~79
80~
Avaa ruuvien aukot ennen kuin kiinnität seinäkiinnikkeen seinään.
Älä asenna seinäkiinnikettä, kun televisioon on kytketty virta. Tästä voi seurata sähköisku ja
henkilövahinkoja.
Seinätelineen asentaminen
VESA-standardi
Vakioruuvi
(A * B)
400 x 400
600 x 400
M8
800 x 400
1400 x 800
Kiinnitysteline
Määrä
4
33
Suomi

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung ps42c450b1w

   Related Manuals for Samsung ps42c450b1w

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: