Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Technické údaje
Ochrana
Objem zásobníku na
znečištěnou vodu.
Provozní doba při plně
nabitém akumulátoru
Jmenovité napětí aku-
mulátoru
Jmenovitý výkon zaří-
zení
Doba nabíjení vybitého
akumulátoru
Výstupní napětí nabí-
ječky
Výstupní proud nabí-
ječky
Hladina akustického
tlaku (EN 60704-2-1)
Hmotnost
Typ akumulátoru
Technické změny vyhrazeny.
IP X4
Toto zařízení obsahuje zabudovaný
akumulátor, který je třeba před likvida-
100 ml
cí starého zařízení vymontovat.
20
min
3,6
V
12
W
2
hod.
5,5
V
600 mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion
– 8
CS
Starý přístroj a akumulátor
zlikvidujte
Vymontujte akumulátor a
zlikvidujte jej
Riziko zkratu
Nedotýkejte se kontaktů ani
vedení.
Nebezpečí výbuchu
Akumulátory nevystavujte sil-
nému slunečnímu záření,
teplu ani ohni.
Nebezpečí zranění při zkra-
tu, poleptání žíravinou
nebo při úniku dráždivých
výparů
Neotvírejte akumulátor.
Přístroj smí být otevřen pou-
ze z důvodu odstranění aku-
mulátoru.
Vyjměte akumulátor a ekolo-
gicky jej zlikvidujte (ve sběrně
nebo v prodejně).
99

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?