Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 117

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Date tehnice
Protecţie
Volum rezervor de apă
uzată
Timp de utilizare cu
acumulator complet în-
cărcat
Tensiune nominală acu-
mulator
Putere nominală aparat 12
Durata de încărcare a
acumulatorului gol
Tensiune de ieşire
încărcător
Intensitate de ieşire
încărcător
Nivelul de zgomot (EN
60704-2-1)
Masa
Tipul de acumulator
Ne rezervăm dreptul de a efectua
modificări tehnice!
IP X4
100 ml
20
min
3,6
V
W
2
h
5,5
V
600 mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion
– 8
RO
Eliminarea aparatului uzat
şi a acumulatoarelor
Acest aparat conţine un acumulator in-
corporat, care trebuie demontat înainte
de îndepărtarea aparatului vechi.
Demontarea şi îndepărtarea
acumulatorului
Pericol de scurtcircuit
Nu atingeţi contactele şi fire-
le.
Pericol de explozie
Nu expuneţi acumulatorul la o
radiaţie solară prea puterni-
că, căldură şi foc.
Pericol de rănire prin scurt-
circuite, otrăvire sau scur-
gerea vaporilor iritante
Nu deschideţi acumulatorul.
Aparatul poate fi deschis doar
pentru demontarea acumula-
torului.
Scoateţi acumulatorul şi înde-
părtaţi-l în mod ecologic (cen-
tre de colectare sau distribui-
tori).
117

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?