Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 67

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Anna puhdistetun laitteen kuivua
ennen kokoonpanoa.
Lataa akku.
Laitteen säilytys
Säilytä laitetta seisoaltaan kuivassa
tilassa.
Häiriöapu
Suihkutuspullo ei suihkuta
Täytä säiliö puhdistusaineella.
Suihkutuspullon pumppumekanis-
mi on rikki, ota yhteys laitteen myy-
jään.
Laite ei käynnisty
Katso lataus- / käyttönäyttöä:
Ei signaalia tai hitaasti vilkkuva sig-
naali: Lataa akku.
Nopeasti vilkkuva signaali: Ota yh-
teys laitteen myyjään.
Puhdistettaessa jää raitoja
Puhdista pyyhinhuuli.
Kuluneen pyyhinhuulen kääntä-
minen:
Vedä silikoni-pyyhinhuuli sivusuun-
taan ulos. Kostuta silikonihuuli pyö-
ristyksen alueelta vedellä tai
puhdistusaineella. Työnnä silikoni-
huuli toisinpäin taas takaisin pidik-
keeseen.
Pyyhinhuulen uusiminen tarvit-
taessa:
Kun kääntämisen jälkeen silikoni-
huulen molemmat reunat ovat kulu-
neet, silikonihuuli on korvattava
uudella. Vaihda silikonihuuli, kuten
yllä on kuvattu.
Tarkasta puhdistusnesteen annos-
telu.
Vettä vuotaa tuuletusaukoista
Tyhjennä likavesisäiliö (sisältö
maks. 100 ml).
Erikoisvarusteet
Ikkunanpuhdistusaine-tiiviste (4 x
20 ml)
Tilausnumero:
Mikrokuitu-pyyhintyyny (2 Kappale)
Tilausnumero:
Pyyhinhuuli, leveä (2 kpl)
Tilausnumero:
Lantiotasku
Tilausnumero:
Tekniset tiedot
Suojatyyppi
Likavesisäiliön tilavuus 100 ml
Käyttöaika täydellä ak-
kulatauksella
Akun nimellisjännite
Laitteen nimellisteho
Tyhjän akun latausaika 2
Latauslaitteen lataus-
jännite
Latauslaitteen latausvir-
ta
Äänen painetaso (stan-
dardi EN 60704-2-1)
Paino
Akkutyyppi
Oikeus teknisiin muutoksiin
pidätetään!
– 7
FI
6.295-302.0
2.633-100.0
2.633-005.0
2.633-006.0
IP X4
20
min
3,6
V
12
W
h
5,5
V
600 mA
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion
67

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?