Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Сурет
WV 50
1 Толтыру кабелі бар толтыру
құрылғысы
2 Негізгі бұйым
3 Толтырушыны енгізу жері
4 Толтыру дəрежесі / қуат
көрсеткіші
5 Бұйым аяғы
6 Ұстау тұтқасы
7 Бұйым қосқышы (Қосу/Өшіру)
8 Кір су жинау сауыты,
шығарылатын
9 Бекіткіш, кір су жинау сауытының
10 Сепаратор
11 Айырғыш, сепаратор
12 Тартылып шығарылатын еріндері
бар саптамасы
13 Ажыратқыш, сорғыш силикон
WV 50 plus *
14 Шашырату шишасы
15 Шашырату тұтқасы
16 Жуу саптамасы
17 Қондырмаға арналған бекіту
бұрандасы
18 Микрофазер материалынан жуу
қапшасы
19 Терезе тазалау концентраты
* жинақталуына байланысты
Бұйымды орнату
Сурет
Сорғыш силиконды сепараторға ,
ол іске қосылғанға дейін кигізу
керек.
Шашырату шишасы мен жуу
саптамасын орнатып,
тазалау бұйымымен
толтырыңыз*
* жинақталуына байланысты
Нұсқау: Назар аударыңыз, су
бүріккішті алғаш қолдану кезінде
тасымалдау қауіпсіздігі азаяды.
Жуу саптамасын орнату
Сурет
Шашырату шишасының
шашырату қақпағын бұрып
отырып шығарып алыңыз.
Жуу саптамасын шашырату
қақпақпашысының үстіне
енгізіңіз.
Жуу саптамасы мен шашырату
қақпақшысын бекіту білезігімен
бекітіңіз.
Сурет
Жуу қапшасын жуу
саптамасының үстінен тартып
отырып енгізіп алып, жабыстыру
бауымен бекітіңіз.
Шашырату шишасын толтыру
Сурет
Бұйыммен бірге сатылатын
концентратты (1 x 20 мл)
шашырату шишасына құйып
алып, шишаны таза сумен баяу
толтырыңыз (бірге 250 мл
тазалау бұйым ерітіндісі
шығады).
Шишаны жабыңыз.
Аккумуляторды зарядтау
Сурет
Толтыру құрылғысын жарамды
электррозеткасына енгізіңіз.
Толтыру кабелінің ашасын
бұйымның артқы жағына енгізіңіз.
Назарыңызда болсын: Толтыру
уақытында толтыру дəрежесі мен
жұмыс көрсеткіш шамы
жылтылдап тұрады. Батарея
толып болғанда осы шам
тоқтамай жанып тұрады.
– 6
KK
171

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?