Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 159

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Prieš surinkdami išvalytą prietaisą,
palaukite, kol jis išdžius.
Akumuliatoriaus įkrovimas.
Prietaiso laikymas
Prietaisą laikykite pastatytą sausoje
patalpoje.
Pagalba gedimų atveju
Purkštuvas nepurškia
Pripildykite valymo priemonių.
Sugedusi purkštuvo pompa, kreip-
kitės į pardavėją.
Prietaisas neįsijungia
Patikrinkite įkrovos lygio / darbo režimo
indikatorių:
visai nežiba arba iš lėto mirkčioja:
įkraukite bateriją.
Jei mirksi dažnai: kreipkitės į parda-
vėją.
Nuvalius lieka dryžiai
Išvalykite nubrauktuvą.
Apsukite susidėvėjusį nubrauk-
tuvą:
Silikoninį nubrauktuvą ištraukite į
šoną. Silikoninį nubrauktuvą sua-
pvalinimo zonoje sudrėkinkite van-
deniu arba plovikliu. Atvirkštine
tvarka vėl įstumkite silikoninį nu-
brauktuvą į laikiklį.
Jei reikia, pakeiskite nubrauktuvą:
Jei po silikoninio nubrauktuvo ap-
vertimo yra susidėvėjusios abi
briaunos, pakeiskite jį nauju. Siliko-
ninį nubrauktuvą pakeiskite, kaip
aprašyta aukščiau.
Patikrinkite valomosios priemonės
dozavimą.
Iš vėdinimo angų teka vanduo
Ištuštinkite užteršto vandens baką
(iki 100 ml).
Specialūs priedai
Koncentruotas langų ploviklis
(4 x 20 ml)
Užsakymo Nr.
Mikropluošto padas (2 Vnt.)
Užsakymo Nr.
Nubrauktuvas, platus (2 vnt.)
Užsakymo Nr.
Juosmens krepšys
Užsakymo Nr.
Techniniai duomenys
Saugiklio rūšis
Užteršto vandens bako
talpa
Darbo trukmė su visiš-
kai įkrauta baterija
Akumuliatoriaus
nominalioji įtampa
Prietaiso nominalioji
galia
Pilnai išsikrovusio aku-
muliatoriaus įkrovimo
laikas
Įkroviklio išėjimo įtampą 5,5
Įkroviklio išėjimo srovė 600 mA
Triukšmo lygis
(EN 60704-2-1)
Masė
Akumuliatoriaus tipas
Gamintojas pasilieka teisę keisti
techninius duomenis!
– 7
LT
6.295-302.0
2.633-100.0
2.633-005.0
2.633-006.0
IP X4
100 ml
20
min
3,6
V
12
W
2
h
V
54
dB(A)
0,7
kg
Li-Ion
159

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?