Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 91

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
A munka megkezdése
Tisztítás permetező palackkal és
törlő rátéttel*
* felszereléstől függően
Ábra
A tisztítószer felviteléhez nyomja
meg a permetezőkart a palackon és
egyenletesen permetezze le a felü-
letet, végül a törlőfejjel oldja le a
szennyet.
Megjegyzés: A párnát szükség
szerint folyóvíz alatt mossa ki!
Ábra
Készüléket bekapcsolni, töltő- /
üzem kijelző folyamatosan világít.
Fontos: A használat előtt gondoskod-
jon arról, hogy a lehúzóéleken ne le-
gyen szennyeződés.
A tisztítófolyadék felszívásához a
készüléket felülről lefelé húzni.
Megjegyzés: A nehezen elérhető
felületeket keresztben és fejjel lefe-
lé is le lehet szívni (korlátozott men-
nyiség).
Megjegyzések:
Gyenge akku esetén lassan villogni
kezd a töltő- / üzem kijelző és a készü-
lék bizonyos idő után kikapcsol. Ebben
az esetben töltse fel az akkumulátort.
Amíg a permezetző palack üzemben
van, a készüléket ki lehet kapcsolni.
Ezzel akkufeltöltésenként jelentősen
nő az üzemidő.
Tisztítás permetező palack
nélkül
A tisztítószert a gyártó útmutatása
alapján hagyományos módon fel-
vinni és szennyeződést oldani.
További eljárás, mint a „Tisztítás
permetező flakonnal és törlő rátét-
tel" esetén, ábra
.
HU
A munka megszakítása
Ábra
Kapcsolja ki és helyezze a talpazati áll-
ványra (parkoló állás) a készüléket.
A tartály kiürítése munka
közben
Ha elérte a szennyvíztartály max. fel-
töltési szintjét (jelölés), a tartályt kérem
ürítse ki.
Ábra
A készüléket ki kell kapcsolni.
Ábra
Húzza ki a szennyvíztartály záródu-
góját és ürítse ki a tartályt.
Zárja be a szennyvíztartály záródu-
góját.
Munka befejezése /
készülék tisztítása
Ábra
A készüléket ki kell kapcsolni.
Ábra
Először oldja ki a szívófejet és ve-
gye le a leválasztóról, majd oldja ki
a leválasztót és vegye le azt is.
Folyóvíz alatt tisztítsa meg a levá-
lasztót és a szívófejet (mosogató-
géphez nem alkalmas).
Ábra
Figyelem: Az alapkészülék
elektromos alkatrészeket tartal-
maz, ezt ne tisztítsa folyóvíz
alatt!
Vegye le a szennyvíztartályt, fordít-
sa el a záródugót és húzza ki.
Ürítse ki a tartályt és öblítse ki víz-
zel. Zárja be ismét a tartályt.
Vegye le a törlőhuzatot a permete-
ző palackról és mossa ki folyóvíz
alatt. A törlőhuzatot 60°C-ig mosó-
gépben is lehet mosni (öblítő hasz-
nálata nélkül).
– 6
91

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?