Download  Print this page

Advertisement

Table of Contents
Umplerea flaconului de
pulverizare
Figura
Turmaţi concentratul livrat împreu-
nă cu aparatul (1 x 20 ml) în flaco-
nul de pulverizare şi umpleţi încet
flaconul cu apă curată (veţi obţine
250 ml de soluţie de curăţat).
Închideţi flaconul.
Încărcarea acumulatorului
Figura
Conectaţi încărcătorul la reţeaua de
curent.
Conectaţi ştecherul de la cablul de
încărcare la partea din spate a apa-
ratului.
Indicaţie: În timpul procesului de
încărcare indicatorul pentru încăr-
care / funcţionare luminează inter-
mitent. Dacă acumulatorul este
încărcat complet acesta va lumina
în continuu.
Începerea lucrului
Curăţare cu flacon de pulverizare
şi dispozitiv de ştergere*
* în funcţie de dotare
Figura
Pentru aplicarea soluţiei de curăţat
apăsaţi mânerul de pulverizare de
pe flacon şi pulverizaţi soluţia într-
un strat uniform pe suprafaţă, apoi
desprindeţi murdăria cu ajutorul
dispozitivului de ştergere.
Indicaţie: Spălaţi discul sub apă
curentă, dacă este nevoie!
Figura
Porniţi aparatul, indicatorul de în-
cărcare / funcţionare luminează în
continuu.
Important: Înainte de utilizare asigu-
raţi-vă, că lamele de ştergere nu sunt
murdare.
Pentru aspirarea soluţiei de curăţat
trageţi aparatul de sus în jos.
Indicaţie: Suprafeţele greu accesi-
bile pot fi aspirate şi pe transversa-
lă, cât şi deasupra capului
(cantitate limitată).
Indicaţii:
Dacă acumulatorul este aproape gol,
indicatorul de încărcare / funcţionare
începe să pâlpâie încet şi aparatul se
opreşte după un anumit timp. În acest
caz încărcaţi acumulatorul.
În timp ce flaconul de pulverizare func-
ţionează, aparatul poate fi oprit. Astfel
durata de funcţionare pe o încărcare
de acumulator va creşte semnificativ.
Curăţare fără flacon de
pulverizare
Aplicaţi soluţia de curăţat potrivit in-
dicaţiilor producătorului, în mod
obişnuit, şi desprindeţi murdăria.
Alte moduri de procedare „Curăţare
cu flacon de pulverizare şi dispozi-
tiv de ştergere", Figură
Întreruperea lucrului
Figura
Opriţi aparatul şi aşezaţi-l pe picio-
rul de sprijin (poziţie de parcare).
Golirea rezervorului în timpul
funcţionării
Dacă nivelul apei uzate ajunge la ma-
xim (până la semn), vă rugăm să goliţi
rezervorul.
Figura
Opriţi aparatul.
Figura
Trageţi închizătoarea rezervorului
de apă uzată şi goliţi rezervorul.
Blocaţi închizătoarea rezervorului
de apă uzată.
– 6
RO
.
115

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?