Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 47

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ibrugtagning
Beskrivelse af apparatet
Kontroller pakningens indhold for
manglende tilbehør eller beskadigel-
ser, når den pakkes ud. Kontakt Deres
forhandler i tilfælde af transportskader.
Se figurerne på side 2
Figur
WV 50
1 Opladeapparat med opladekabel
2 Basisenheden
3 Opladebøsning
4 Oplade-/driftsindikator
5 Fod
6 Håndtag
7 Startknap (TÆND/SLUK)
8 Snavsevandstank, aftageligt
9 Låg, snavsevandstank
10 Udskiller
11 Oplåsning, udskiller
12 Komponent med aftrækningslæber
13 Oplåsning, sugedyse
WV 50 plus *
14 Sprøjteflaske
15 Sprøjtehåndtag
16 Viskekomponent
17 Fikseringsring til viskekomponent
18 Mikrofiber-viskepude
19 Koncentreret vinduesvask
* afhængig af udstyret
Montere maskinen
Figur
Sæt sugedysen på udskilleren, ind-
til den hørbart går i hak.
Monter sprøjteflasken med
viskekomponenten og fyld
den med rensemiddel*
* afhængig af udstyret
Bemærk: Bemærk venligst, at trans-
portsikringen falder af ved første brug
af sprøjtehovedet.
Montering af viskekomponenten
Figur
Skru sprøjtehovedet fra sprøjtefla-
sken.
Sæt viskekomponenten på sprøjte-
hovedet.
Viskekomponenten og sprøjtehove-
det skal sikres med fikseringsrin-
gen.
Figur
Spænd viskepuden på viskekom-
ponenten og fastgør det med vel-
krobånd.
Påfylde sprøjteflasken
Figur
Fyld det medleverede koncentrat (1
x 20 ml) ind i sprøjteflasken og fyld
så flasken langsomt op med vand
(giver 250 ml rensemiddelopløs-
ning).
Luk flasken.
Oplade akkuer
Figur
Stik det vedlagte opladeapparat i
en stikdåse.
Sæt stikket fra opladekablet ind i
maskinens bagside.
Bemærk: Under opladningen blin-
ker oplade-/driftsindikatoren. Hvis
batteriet er opladet lyser den kon-
stant.
– 5
DA
47

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?