Download  Print this page

Kärcher WV 50 Operating Instructions Manual Page 162

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Правила безпеки
Цій пристрій не
призначений для
використання людьми з
обмеженими фізичними,
сенсорними або
розумовими
можливостями або з
відсутністю досвіду й/або
відсутністю відповідних
знань, за винятком
випадків, коли вони
знаходяться під наглядом
відповідальної за безпеку
особи або отримують від
неї вказівки по
застосуванню пристрою, а
також усвідомлюють
можливі ризики.
Допускається
застосування пристрою
дітьми, які досягли 8-
річного віку, знаходяться
під наглядом особи,
відповідальної за їх безпеку,
або які отримали
інструкції із застосування
пристрою від такої особи,
а також усвідомлюють
можливі ризики.
Не дозволяйте дітям
грати з пристроєм.
Стежити за тим, щоб
діти не грали із
пристроєм.
Не дозволяйте дітям
проводити очищення та
обслуговування пристрою
без нагляду.
162
Не вставляти ніякі
предмети у вентиляційні
щілини.
Не направляйте струмінь
в очі.
Не направляйте струмінь
прямо на обладнання, що
містить електричні
конструктивні елементи,
наприклад, на внутрішні
поверхні печей.
Перед використанням на
чутливих (блискучих)
поверхнях перевірте
мікроволоконну серветку
для протирання на
невидимих ділянках.
Вказівки щодо
акумулятора
Коротке замикання! Не
вставляти токопровідні
предмети (напр., викрутка
або подібне) у гніздо
зарядки.
Заряджати акумулятор
дозволяється лише за
допомогою оригінального
зарядного пристрою, що
входить в комплект, чи
зарядного пристрою,
допущеного фірмою
KARCHER.
Вказівки щодо зарядного
пристрою
У випадку явного
пошкодження кабелю
зарядного пристрою
треба негайно замінити
деталь на оригінальну.
– 4
UK

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Kärcher WV 50

This manual is also suitable for:

Wv 50 plus

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments:
  • Laila Nov 25, 2017 12:38:
    Problem med ränder på fönstret efter användnin​g av min kärcher wv50. Vad göra?